Przy pięknej słonecznej pogodzie nad jeziorem Wisełka siedem osób dopełniło posłuszeństwa wiary przyjmując chrzest. Każda z tych osób oddała swoje życie Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, który wyzwalając ich z niewoli grzechu dał nowe życie. W kazaniu nad wodą br. Wiesław Dziadkowiec na podstawie Słowa Bożego oznajmił zebranym oraz przyjmującym chrzest że: „Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.”
2 List do Koryntian 5,17

Chrztu dokonał pastor zboru Marek Małolepszy, natomiast kazanie główne na nabożeństwie wygłosił Prezbiter Leon Dziadkowiec, pastor zboru,,Betel” w Szczecinie, które można wysłuchać w zakładce ,,Kazania