W najbliższy piątek tj. 30 marca o godzinie 18:00 odbędzie się nabożeństwo upamiętniające śmierć Pana Jezusa Chrystusa i cenę jaką poniósł na krzyżu.

W niedzielę natomiast nabożeństwo wg planu tj. o godzinie 10:00 będziemy obchodzić pamiątkę zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa.

Zmartwychwstanie jest fundamentem i istotą wiary chrześcijańskiej, a Wielkanoc upamiętniająca to wydarzenie najważniejszym świętem chrześcijańskim. Najważniejszym, bo wspominają największą ofiarę jaką Syn Boży poniósł za grzechy świata, a także ponieważ zmartwychwstanie Chrystusa jest symbolem Jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią.

Zazwyczaj w czasie Świąt Wielkanocnych na stole stoi baranek wielkanocny. Czy zastanawiałeś się co on oznacza? W Starym Testamencie Bóg oznajmia Izraelitom, że warunkiem ocalenia życia przed zbliżającym się Bożym sądem i Bożym gniewem jest spożycie baranka (paschalnego). Usłyszeli, że należy tak postąpić: spożyć baranka, a jego krwią pomazać nadproże i oba odrzwia jego krwią. Uwierzyli tej wieści i tak zrobili wierząc, że uratują swoje życie (2 Moj.12:21-23).

Boża zapowiedź brzmiała: ten kto skryje się w takim domu, który ma pomazane krwią drzwi, w chwili przejścia anioła sądu i śmierci ocali swoje życie niezależnie od tego kim był lub jest. I tak się wówczas stało. A wszyscy ci którzy nie uwierzyli zginęli. Wiara w Słowa Boga była tu decydującym czynnikiem w działaniu.

Dzisiaj również, drogi Przyjacielu, Bóg oznajmia, że nadchodzi dzień jego sądu i gniewu nad upadłą ludzkością, i woła: „Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim” (Ew. Jana 3:36).

„(…) Albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus” – napisał apostoł Paweł w 1 Liście do Koryntian 5:7.

Bóg to potwierdził mówiąc, że wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie Go z martwych. Dz. Ap. 17,31.

Biblia jest Słowem, głosem Boga nawołującym do upamiętania i wiary w to, co mówi. W to, że Pan Jezus Chrystus jest sędzią żywych i umarłych. „O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż, każdy kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię jego” Dz. Ap. 10:42-43.

Możesz ocalić swoje życie przez wiarę w to, że Jezus Chrystus odniósł zwycięstwo na krzyżu nad grzechem, śmiercią oraz piekłem i ma moc odpuścić twoje grzechy jeśli Mu je wyznasz, bo Jego krew zmywa wszelki grzech, to jest ten Baranek Boży, który może i chce ocalić twoje życie. Każde życie.

Jego śmierć na krzyżu, jako doskonała ofiara za grzech, oraz Jego zmartwychwstanie trzy dni później, zapewnia nam życie wieczne, jeśli w Niego wierzymy.

Jeśli tak uczynisz będziesz ocalony, a Święta Wielkanocne zmienią zupełnie swój charakter. To już nie będzie baranek na świątecznym stole, bo drzwi Twojego serca będą pomazane krwią Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa – Zwycięzcy, staniesz się Jego własnością.

Życzymy wszystkim błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, zarówno tym, którzy spędzą je w kraju, jak i za granicą.