Ewangelizacja miała wiele twarzy, twarzy ludzi bez nadziei, zagubionych w tym świecie bez Boga, ludzi którzy mieli możliwość słuchania prawdy o Jezusie Chrystusie. Przez indywidualne rozmowy i modlitwy, dramy na promenadzie, rozdawanie traktatów i wiadomości w postaci listów. Poczęstunek kawą i herbatą, rozdawanie Nowych Testamentów i literatury chrześcijańskiej i wiele innych form przekazu Dobrej Nowiny. Na nabożeństwie Filip i Kornelia z Generacji Plus opowiedzieli czym jest Misja oraz dlaczego w niej uczestniczą zachęcając zebranych do takiej formy zwiastowania.

,,Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.” [I Tym 2, 4]  dlatego ,,Ratuj wydanych na śmierć, a tych,których się wiedzie na zatracenie, zatrzymaj” [Przyp. Salom. 24, 11]