»Strona główna » Archiwum
Archiwum
Article Index
Archiwum
Wydarzenia 2016
Wydarzenia 2015
Wydarzenia 2014
Wydarzenia 2013
Wydarzenia 2012
Wydarzenia 2011
Wydarzenia 2010
Ordynacja na Pastora
Początki zboru
Chrzest wiary
Nauczyciele
All Pages

 

 

 

 

 

 

 

 

29.12.2017

 

 

 

WAŻNA INFORMACJA O NABOŻEŃSTWACH

 

Niedziela  31.12.2017 o godz.10:00  /  godz.20:00 - pożegnanie starego roku

 

Poniedziałek 01.01.2018 o godz.12:00 - nabożeństwo noworoczne


 

 

 

19.12.2017

 

Boże Narodzenie 2017

 

,,.A Słowo cialem się stało i zamieszkało pośród nas.[..] Ew.Jana 1,14

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,oraz zbliżającego się Nowego 2018 roku składamy Wam serdeczne życzenia.
Aby przyjście na świat Jezusa Chrystusa, które przyniosło ze sobą radość, pokój,
nadzieję i miłość, wnosi je nadal do naszego życia przez
swą żywą obecność

 

 

10.12.2017

 

W dniu dzisiejszym byliśmy uczestnikami wspaniałego koncertu chóru ze Świnoujścia,cudowne pieśni o głębokiej treści wielbiące i sławiące naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.Głoszone Słowo kóre poruszały serca ku wdzięczności i chwały dla naszego Pana.Był to bardzo dobry czas na nabożeństwie oraz przy wspólnym agape.Niech was Bóg błogosławi.Zapraszamy do wysłuchania głoszonego Słowa w zakładce,,Kazania" oraz  jednej z pieśni ,,Tylko On"

 

 

04.12.2017

 

 

ZAPRASZAMY NA KONCERT CHÓRU

 

Zapraszamy na koncert chóru ze zboru KECh ,,Jeruzalem" w Świnoujściu.W dniu 10.12 2017 /niedziela/ o godz.10:00

 

 

Chwalcie Pana, Albowiem dobrze jest śpiewać Bogu naszemu, Bo to wdzięczna rzecz; pieśń chwały jest miła.

Psalm 148,1

 

 

31.10.2017

 

W tym roku przypada okrągła rocznica 500 lecia Reformacji gdzie najważniejszymi punktami są:

Tylko Pismo

Tylko wiara

Tylko łaska

Tylko Chrystus

Tylko Bogu chwała


 

 

31.10.2017

 

Zac Poonen- Oznaka prawdziwej duchowości

 

https://www.youtube.com/watch?v=543RNFn6R8Q

 

 

01.10.2017

 

,,.Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj."[Ew.Mat:6,11],modlitwa którą wszyscy Chrześcijanie znają.Jest to wołanie,jest to prośba,ale w dniu dzisiejszym jest to dziękczynienie:

Wdzięczni za dary chleba powszedniego, w Święto Dziękczynienia za plony ziemi, nie tylko wyznajemy za Psalmistą: „Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, a ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie” [Ps 145,15],lecz z serca dziękujemy za wysłuchanie modlitw i chwalimy Boga za dary, które z Jego hojnej ręki obficie otrzymujemy. Dziękujemy za każdą okruszynę chleba,ale także za możliwość nauki, za pracę rolnika.Dziękowaliśmy naszemu Bogu za jego błogosławieństwa bez którego żadne nasienie nie wydałoby plonu.Dziękowaliśmy za codzienny chleb jakim jest Słowo Boże  które nas umacnia i daje duchowe zdrowie oraz za chleb powszedni w naszych domach

 

17.09.2017

 

Dzisiejsze nabożeństwo przygotował i prowadził zbór  KECh z Nowego Tomyśla,kazanie główne wygłosił br.Piotr Dymkowski którego możesz wysłuchać w zakładce ,,kazania".Dziękujemy naszemu Bogu za dobry czas wspólnej społeczności przy jego Słowie

 

03.09.2017

 

Rozpoczyna się nowy rok szkolny, jako zbór modliliśmy się o nasze dzieci,młodzież,dziękując Bogu za wakacje,obozy,misje.Prosiliśmy jednoczesnie o Jego błogosławieństwo oraz mądrość w  nauczaniu

 

27.08.2017

 

Cudny dzień, dziwny dzień
gdy moich win zaginął cień
od chwili tej jest ze mną Bóg
prowadzi mnie w wieczności próg
cudny dzień, dziwny dzień
gdy moich win zaginął cień..

Dzisiaj przeżywaliśmy wyjątkowy w swej istocie taki szczególny dzień,dzień który był ukoronowaniem tego co się stało w tych młodych sercach.Wierni Słowu Bożemu które mówi,że,,.”Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Ew. Marka 16.16) dopełnili w posłuszeństwie wiary kolejny krok jakim jest chrzest.Zebranych przywitał pastor Marek Małolepszy który później udzielił chrztu,nad wodą Słowo wygłosił br.Grzegorz Seniw nawiazując o doniosłości oddania swego życia Jezusowi Chrystusowi natomiast w zborze kazanie wygłosił br.Władysław Skiba kierownik placówki w Mechowie oraz pastor zboru.Oprawę muzyczną jak zwykle zapewniła młodzież Sara,Ania oraz Beniamin.Nasze siostry przygotowały smaczny posiłek.Za wszystko dziękujemu naszemu Bogu który jest :.,,Cudownym Doradcą,Bogiem Mocnym,Ojcem Odwiecznym,Księciem Pokoju."(Iz.9,5)

 

https://youtu.be/kmbiYxkm5FE

 

 

 

16.08.2017

 

Zapraszamy na Chrzest Wiary w dniu 27.08./niedziela/ godz.10:00 uroczystość chrztu odbędzie się w Wisełce- wyjazd z przed budynku kościoła o godz.9:30

 

Czym jest chrzest wiary

Chrzest należy do początków nauki w chrześcijańskim życiu. Jest on po nawróceniu się do Boga i uwierzeniu w odkupieńczą ofiarę Jezusa na Golgocie, w pewnym sensie drugim krokiem chrześcijanina na drodze zbawienia.

W Bożym Słowie przykłady wskazują, że ludzie, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, dawali się chrzcić zaraz na początku swojego życia wiary. Nawet Pan Jezus kazał ochrzcić się Janowi Chrzcicielowi na początku swojej ziemskiej misji.

Wg Ew. Marka (16,16) Jezus powiedział krótko przed swoim wniebowstąpieniem: „Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, zostanie potępiony”. Z tych słów Jezusa wynika jednoznacznie, że przystępujący do chrztu musi przed chrztem najpierw uwierzyć, słuchając zwiastowanego Słowa Bożego (Rz 10,17). Jako, że niemowlętom nie głosi się kazań, zrozumiałe jest, że Pan miał na uwadze ludzi, którzy w swoim umyśle są w stanie przyjąć Boże Słowo.
Na podstawie wielu fragmentów Pisma Świętego widzimy, że przed chrztem zawsze udzielano nauki. Na przykład w dniu Zielonych Świąt Piotr nauczał zgromadzony w Jerozolimie tłum (Dz 2,38). Saul, względnie Paweł, zanim został ochrzczony, otrzymał od Ananiasza pouczenie (Dz 9,17). Setnik Korneliusz słuchał wraz ze swoim domem nauczania przekazanego przez Piotra (Dz 10,47). Filip nauczał ministra skarbu (Dz 8,35-36). Uczniowie w Efezie zostali przed chrztem uświadomieni (Dz 19,4-5).
Tak więc warunkiem udzielenia chrztu jest gruntowne poznanie nauki Słowa Bożego oraz wynikająca stąd wiara. Jest rzeczą oczywistą, że człowiek dzięki przyjęciu Słowa Bożego uświadamia sobie własne grzechy, wyznaje je i otrzymuje przebaczenie.

 

 

09.08.2017

 

Zapraszamy na spotkania ze Slowem Bożym którego wykładowcą będzie ew.Henryk Dedo w dniach od 09.08  do 20 .08 - w środy godz.18:00 oraz niedzielę godz.10:00

 

 

 

 

16.07.2017

 

 

UWAGA !

Od dnia 6 sierpnia br. nabożeństwa niedzielne będą odbywały się

o godz. 10:00

 

 

 

09.07.2017

 

Placówka Mechowo

Nasi bracia i siostry na dzisiejszym nabożeństwie które prowadził br.Władysław rozważali o pokoju fragmentem z I listu do Tes 5,3 oraz Ew.Jana 14,27.Pokoju który nie może dać świat mimo jego zapewnień.Jednak prawda codziennego życia pokazuje zupełnie coś odmiennego są wojny,trwoga,niepokój i lęk.Jedynie w Bogu jest pokój bo jedynie Bóg może go udzielić ,,Pokój zostawiam wam,mój pokój daje wam;nie jak świat daje,Ja wam daję.Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka." [Ew.Jana 14,27]

 

 

 

02.07.2017

 

,,Bóg chce,aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy." [I Tym 2,4]  dlatego ,,Ratuj wydanych na śmierć,a tych,których się wiedzie na zatracenie,zatrzymaj"[Przyp.Salom.24,11]

Ewangelizacja miała wiele twarzy,twarzy ludzi bez nadziei,zagubionych w tym świecie bez Boga, ludzi którzy mieli możliwość słuchania prawdy o Jezusie Chrystusie.Przez indywidualne rozmowy i modlitwy,dramy na promenadzie,rozdawanie traktatów i wiadomości w postaci listów.Poczęstunek kawą i herbatą,rozdawanie Nowych Testamentów i literatury chrześcijańskiej i wiele innych form przekazu Dobrej Nowiny.Na nabożeństwie Filip i Kornelia z Generacji Plus opowiedzieli czym jest Misja oraz dlaczego w niej uczestniczą zachęcając zebranych do takiej formy zwiastowania/więcej zdjęć w zakładce ,,Młodzież"

 

 

 

 

 

27.06.2017

 

 

Oto troje Chrześcijan - Jacek i Dorota Jasiemieccy oraz Teresa Marchwicka złożyli świadectwo o tym jak Bóg wyrwał ich z organizacji ŚJ.Wszystko zaczęło się od samodzielnego czytania Słowa Bożego gdzie Pan Bóg oświecił ich serca ,że jedynie zbawienie jest w Jezusie Chrystusie [Rzym.10,9]Mimo odrzucenia przez najbliższych cieszą się z tego,że są dziećmi Bożymi.Kórych Bóg wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego [Kol.1,13].Życzymy Wam Bożego błogosławieństwa na nowej drodze ze swym Zbawicielem Jezusem Chrystusem

 

 

Ewangelizacja w toku wkrótce więcej informacji na stronie zboru oraz facebooku

 

Admin

 

 

 

11.06.2017

 

 

Zakończenie roku szkolnego 18 czerwca 2017 godz.11.00

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwo, podczas którego podziękujemy za rok szkolny 2016/2017

 

 

07.06.2017

 

W dniach od 25.06 do 02.07 2017 ewangelizacja uliczna na terenie miasta Międzyzdroje,osoby chcące wziąć udział proszone są o zgłoszenie do br.Samuela

 

 

 

 

 

07.05.2017

 

Jezus Chrystus Dobrym Pasterzem

 

,,..Zaprawdę,zaprawdę powiadam wam,kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni,lecz w inny sposób się tam dostaje,ten jest złodziejem i zbójcą.Kto zaś wchodzi przez drzwi,jest pasterzem owiec.Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu,i po imieniu woła swoje owce i wyprowadza je.Gdy wszystkie swoje wypuści,idzie przed nimi,owce zaś idą za nim,gdyż znają głos jego.Za obcym natomiast nie pójdą,lecz uciekną od niego,ponieważ nie znają głosu obcych.."(Ew.Jana 10:1-5)

,,.Ja jestem drzwiami;jeśli kto przeze mnie wejdzie,zbawiony będzie,i wyjdzie,i pastwisko znajdzie.Złodziej przychodzi tylko po to,by kraść,zarzynać i wytracać.Ja przyszedłem,aby miały życie i obfitowały."(Ew.Jana 10:9-11)

Kto jest twoim pasterzem?

Admin

03.05.2017

 

Znalezione obrazy dla zapytania cudowna Boża łaska https://www.youtube.com/watch?v=mV_FYRIg5oA

 

Cudowna Boża łaska –wspaniały Boży dar spływający na zgubionego grzesznika odnawia umysł,serce.To jest niesamowita przemiana, otwiera oczy na cudowną przyrodę, uszy na śpiew ptaków, na jego głos i otwiera drogę do nowego życia.Do życia nieograniczonego z Bogiem do społeczności z Nim, który nas powołał do bycia ze sobą o każdej porze dnia i nocy.Nie ma już ,,audiencji” ale nieograniczona społeczność z Tym, który powołał nas dla swej chwały,chwały której nie odda nikomu.Bo jeden jest tylko Bóg w Jezusie Chrystusie a nie ma innego !.Jakże nie być Mu wdzięcznym za taki Dar łaski,jak nie uwielbić swego Boga za cud nowego życia za Dar wiary w ofiarę doskonałą jaką Jezus poniósł na krzyżu.(..) Obudź się który śpisz,I powstań z martwych,A zajaśnieje ci Chrystus ( Ef:5,14 )

 

Admin

 

10.04.2017

 

Wielkanoc 2017

 

Byliśmy umarli na skutek grzechu

-tak apostoł Paweł ( w liście do Efezjan 2,5 ) opisuje sytuacje człowieka bez Chrystusa

Oto dlaczego Syn Boży zechciał przyjać ludzką naturę,wyzwalają ją z niewoli grzechu i śmierci

Człowiek codziennie doświadcza tej niewoli,odczuwając,że jej najgłębsze korzenie tkwią w jego własnym sercu ( Ew.Marka 7,21-23 )

Na ciemnym tle grzechu i ludzkiej niezdolności do wyzwolenia się o własnych siłach jaśnieje pełnym blaskiem zbawcze dzieło Boga dokonane przez Jezusa Chrystusa:Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi,aby wyzwolić człowieka z niewoli zła

Jezus Chrystus umierając na krzyżu pokonał grzech,śmierć i piekło.Zmartwychwstał i żyje!-zapowiadając:,, (...) A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata" Ew.Mateusza 28,20

Drodzy bracia i siostry życzymy Wam błogosławionych Świąt Wielkanocnych,świąt radosnych-ponieważ Bóg nie umarł ale Żyje! Żyje w Tobie i we mnie i będzie żył w każdym kto tego pragnie  Ew.Jana 7,37-38

,,(...) Jam jest zmartwychwstanie i żywot;kto we mnie wierzy,choćby i umarł, żyć będzie" Ew.Jana 11,25


Admin

 

 

02.04.2017

 


 

W najbliższą niedzielę dnia 09.04.2017 o godz.11.00 usługującym Bożym Słowem będzie Pastor II Zboru K.E.Ch w Szczecinie Mariusz Socha

Zapraszamy

 

 

26.03.2017

 

 

Dzisiejsze nabożeństwo prowadziła młodzież, jako usługujący Słowem byli Samuel oraz Beniamin które możesz wysłuchać w zakładce ,,Kazania"

 

 

24.03.2017

 

 

http://www.miedzyzdroje.kech.pl/images/stories/aoba.gif

W  wieku 91 lat odeszła do Pana nasza siostra w Chrystusie Zofia Wiśniewska.Urodzona w Hucie Głogowskiej 02 grudnia 1926 r W naszych sercach siostra Zosia pozostanie zawsze uśmiechnietą i pogodną osobą oddaną swojemu Panu

Pożegnanie w dniu 25.03.2017/sobota/ o godz.13:00 w Legnicy Ulesie

 

 

27.02.2017

 

Zakończył się czas zimowych ferii których tematem byli ,,bohaterowie wiary "min. Abraham,Gedeon,Dawid.Na zakończenie miłą niespodziankę zrobiła nam młodzież ze Świnoujścia i Łobza odwiedzając nas.Był to fajny błogosławiony czas, oparty na wzajemnych relacjach-grach,zabawach,dyskusjach,słuchania Słowa.Siostry przygotowywały smaczne posiłki,piekły smakowite ciasta:) Dziękujemy naszemu Bogu bo warto z Nim być..po prostu z Jezusem żyć

 

 

 

12.02.2017

 

Zapraszamy na Ferie zimowe 2017

Jak co roku organizowane w naszym zborze- w programie min gry,zabawy i nie tylko...

Całodobowe od dnia 23.02.godz.17:00/środa/

 

04.01.2017

 

 

Nowy  rok 2017 rozpoczniemy Tygodniem Modlitwy. W dniach 08-15 stycznia br. będziemy modlić się wraz z braćmi i siostrami w Chrystusie w kraju i całej Europie.

Niedziele o godz.11:00 pozostałe dni tygodnia godz.18:00

 

Modlitwa jest miejscem przedstawiania problemów codziennego życia Bogu
"Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie"
(Filip. 4,6-7)

,,Albowiem jeden jest Bóg,jeden też pośrednik między Bogiem a ludżmi,człowiek Chrystus Jezus" (I Tym.2,5)

 

 

01.01.2017

 

Nasza zaś ojczyzna jest w niebie,skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa (Fil.3,20)

 

Rozpoczynamy Nowy 2017 rok,jak zwykle na początku roku często zadajemy sobie pytanie-co nam przyniesie?,czego oczekujemy?.Dla nas Chrześcijan najważniejszym wydarzeniem czasów ostatecznych w których obecnie żyjemy, jest niewątpliwie powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa,który zapowiedział: Przyjdę znowu i wezmę was do siebie (Ew.Jana 14;1-3) Będzie to przyjście Pana ku zbawieniu tym,którzy go oczekują (Hbr.9,28)

 

 


 

 

 

U W A G A !


NABOŻEŃSTWO NOWOROCZNE ROZPOCZYNAMY  W NIEDZIELĘ O GODZ.12:00

 

 

 

 

 

15.12.2016

 

 

 

22 grudnia o godz. 18:15 III Program Polskiego Radia wyemituje reportaż 
Głosu Ewangelii pt.:"OPOWIEŚCI WIGILIJNE" - przesłanie o niezwykłej mocy
Jezusa.

25 grudnia (pierwszy dzień świąt) o godz. 17:10 I Program Polskiego
Radia wyemituje słuchowisko pt.: KIM ON JEST? w bardzo dobrej obsadzie
m.in. Mariana Opani i Krzysztofa Stelmaszyka.

Głos Ewangelii zrobił to słuchowisko wraz z Teatrem PR. Jest to mocny
przekaz Ewangelii.

Zapraszam

Henryk Dedo12.12.2016

 

święta Bożego Narodzenia 2016

 

Przyjście na świat Słowa, które ciałem się stało - poprzez narodzenie się Jezusa Chrystusa - dla jednych jest powodem do sporów, w jakim to było miejscu, jeszcze inni kłócą się o datę i wiek - nie rozumiejąc jednego: to wydarzenie jest czymś więcej niż pojawieniem się fizycznym Boga wśród ludzi. To ratunek dla zgubionej ludzkości!

 

Dlatego też narody burzą się przeciw niemu (Psalm 2) i przeciwstawiają Temu, przez którego zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, zarówno rzeczy widzialne i niewidzialne - czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone (Kol.1,16).

 

Dzisiaj jest podobnie. Narody świata mają swoje bóstwa, rytuały z tym związane, tradycje. Nie znają Boga i żyją w mrokach i cieniu śmierci.

 

Jednak prorok Izajasz zapowiedział nadejście takiego dnia, kiedy:

 

Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie,

nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość”(Iz.9:1)

 

Bóg posyła ratunek dla zgubionej ludzkości.

Narodzenie się Pana Jezusa Chrystusa stało się Światłością, która oświeci pogan, aby wszyscy ludzie ujrzeli i poznali zbawienie Boże.

 

Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany

I spocznie władza na jego ramieniu,

I nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny,

Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju” (Iz. 9:5)

 

Życzymy Wszystkim błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, aby Światło, które oświeca było Twoim - kimkolwiek jesteś - udziałem i prawdziwą radością wigilijnego stołu

 

 

 

 

 

 

14.11.2016

Święto Żniw czy Dziękczynienie nazwa nie jest tu istotna ważne jest, że możemy oddawać chwałę Bogu który jest Dawcą i Stwórcą wszystkiego.Jest to priorytet w życiu każdego wierzącego nie tylko od święta, jest to codzienność o której mówi nam Słowo.W ubiegłą niedzielę przybrało to szczególny charakter ponieważ staliśmy przed Panem jako zbór wspólnie dziękując za jego dary

Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie [Kol 2,6–7].

Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was [1Ts 5,18]

Dobrze jest dziękować Panu [Ps 92,2]

 

 

04.09.206

 

Uroczystym nabożeństwem rozpoczeliśmy nowy rok szkolny,dziękowaliśmy naszemu Bogu za czas wakacji oraz prosząć o Jego błogosławieństwo na kolejny rok nauczania dla dzieci,młodzieży oraz nauczycieli szkółek niedzielnych

 

07.08.2016

 

Zapraszamy do wysłuchania świadectwa Galiny z Ukrainy w zakładce,,Kazania"

 

 

 

 

 

04.08.2016

 

Ew.Henryk Dedo dyr.Głosu Ewangelii był gościem naszego zboru,usługując Bożym Słowem które możesz wysłuchać w zakładce ,,Kazania",więcej informacji o działalności znajdziesz na stronie www.gospel.pl

Zapraszamy również do wysłuchania szokującego świadectwa Dawida

 

 

 

10.07.2016

 

Dzisiejsze nabożeństwo przygotowała i prowadziła młodzież, w roli prowadzącego Samuel - świadectwami tygodniowej ewangelizacji podzielili się Beniamin,Sara,Michał,Justyna oraz Sebastian.Wysłuchaliśmy pięknego wiersza w wykonaniu Rut oraz pieśni którą zaśpiewała Joanna- kazanie główne wygłosił Szymon.Pastor podziękował za zaangażowanie młodzieży oraz życzył Bożego błogosławieństwa

 

 

 

07.07.2016

 

,,Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże,upamiętajcie się i wierzcie ewangelii" Ew.Mar:1,15

 

(Międzyzdroje) Od 3 do 10 lipca odbywa się ewangelizacja z udziałem Grupa młodzieżowa - Siedem oraz Generacja PLUS Co prawda miejsc już nie ma, ale jeśli macie trochę czasu i chęci, wpadajcie, zawsze przydadzą się pomocne ręce.Kolejny dzień kiedy wiele osób mogło usłyszeć ewangelię zbawienia o Jezusie Chrystusie przez składane świadectwa mocy Bożej,pieśni,sceny przedstawiające zgubionego grzesznika oraz okazaną łaskę zbawienia w krzyżu,indywidualne rozmowy i wspólne modlitwy,rozdawanie nowych testamentów oraz wiele innych sposobów przekazu.Więcej informacji znajdziesz na facebooku,pozostałe zdjęcia w zakładce,,Młodzież"

 

zdjęcia wykonała Kinga Leśniak

 

05.07.2016

 

 

Stefan Strazca Chrześcijanin z Bratysławy oddany Bogu w słuzbie dla niego,jeżdzi po Europie składając świadectwo o Jezusie Chrystusie.Jego uwagę zwróciło nasze stoisko z literaturą chrześcijańską,cieszyliśmy się z naszego spotkania ponieważ mamy Jednego Pana, tego samego Ducha oraz wspólną nadzieję [Ef:4,4-5] Na zakończenie naszej rozmowy wspólnie modliliśmy się o Boże prowadzenie i Jego błogosławieństwo

 

 

 

 

03.06.2016

 

Zakończenie roku szkolnego w dniu 12.06.2016/niedziela/ po nabożeństwie spotykamy się w Ośrodku Wypoczynkowym Darz-Bór Nadleśnictwa Międzyzdroje

Zapraszamy

 

23.05.2016

 

 

Gościem naszego zboru w dniach od 08.06 do 22 06 2016 będzie brat Edward Wieczerzycki pastor Polskiego Zboru Misyjnego w Bochum,który będzie usługiwał Słowem Bożym  w środy o godz.18:00 oraz niedziele godz.11:00

Zapraszamy

 

 

 

 

 

15.05.2016

 

Zapraszamy do wysłuchania świadectwa Bożego ratunku brata Jana Kasprzyka ze Słupska

 

 

 

 

 

08.05.2016

 

W trakcie ulicznego koncertu ewangelizacyjnego Słowem usługiwali pastor Jarosław Gaudek oraz pastor naszego zboru Marek Małolepszy

 

23.04.2016

 

Zapraszamy na Koncert Orkiestry Dętej z Niemiec,,Jerycho"w dniu 7 maja/sobota/godz.15:00 Międzyzdroje-Promenada

oraz

w dniu 7 maja o godz.18:00/sobota/ w Golczewie ul Zwycięstwa

 

 

 

25.03.2016

W dniu dzisiejszym /piątek/ nabożeństwo o godz.18:00

w niedzielę o godz.11:00

 

21.03.2016

Wielkanoc 2016

 

Przed nami kolejny rok, kiedy we wszystkich chrześcijańskich kościołach będziemy wspominali śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa.

 

Podstawą chrześcijaństwa jest zmartwychwstanie.

 

Apostoł Paweł napisał:

A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza;" (1 Kor. 15:17)

 

Jest też nadzieją dla nas na życie wieczne, gdyż, jak Apostoł Paweł wyjaśnia, Chrystus „…jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy” (Kol. 1:18) oraz „A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli” (I Kor. 15:20).

 

Sam Jezus powiedział o sobie: „Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki” (Jan 11:25-26).

Dla jednych będzie to święto bardzo radosne, którzy dziękują Bogu Ojcu za wyrwanie z mocy ciemności i przeniesienie do Królestwa Syna Swego. Dla drugich – obojętne, ponieważ żyjemy w czasach, kiedy całe rzesze ludzi, całe narody nie chcą Go jako Boga i Pana Wszechświata (Psalm 2:1-2).

 

Jakże wielu poszukuje dziś pokoju i uwolnienia od zmartwień, trosk, niepokoju. Każdy próbuje na swój sposób odnaleźć to wszystko omijając Pana Jezusa Chrystusa, nie wiedząc przy tym, że stoją w postawie buntu. Młodzi buntują się przeciw rodzicom, tym samym negując władzę, jaką Bóg obarczył głowę rodziny. Dorośli szukają własnych rozwiązań co do sposobu życia, nie przyjmując Bożej rady. Jednak śmierć Pana Jezusa Chrystusa jest wyrazem Bożego pragnienia, aby wszyscy ludzie ponownie stali się własnością Boga.

 

 

Przyglądając się życiu Jezusa Chrystusa możemy stwierdzić, że czynił wszystkim ludziom dobrze. Ślepym przywracał wzrok, głusi odzyskiwali słuch, chorych uzdrawiał, martwych wskrzeszał, głodnych nakarmił. Wszystko było mu poddane, a mimo to modlitwa w ogrodzie Getsemane i krew na czole ukazuje nam, jak ciężkie było niesienie krzyża. Nienawidził grzechu, a mimo to stał się uosobieniem grzechu twojego i mojego.

Jego życie było czyste, bezgrzeszne, był podporządkowany woli Ojca, którego celem było uwolnić człowieka z grzechu. Grzechu, który znieważa Boga, grzechu, który stwarza niewyobrażalne przeszkody ludzkości, człowiekowi ponieważ oddala od Boga i prowadzi do śmierci wiecznej.

 

Ten, który był wzgardzony i opuszczony przez ludzi, wyszydzany, znieważany, zbity i umęczony, utrapiony cierpieniem, nad którym znęcano się i zaliczono do przestępców ofiarował siebie na śmierć.W tej strasznej chwili nie było przy Nim nikogo z tych, którym czynił dobrze, uzdrowionych, wskrzeszonych, nakarmionych, nie było apostołów. Został opuszczony przez wszystkich nawet przez Swego Ojca. To była prawdziwa samotność. Został obciążony i ukarany za nasze grzechy: twój i mój. W aktach zgonu nikomu się nie pisze, że umarł z powodu grzechu! ale z choroby, wypadku, starości. Jedynie Pan Jezus ma zapisane, że umarł śmiercią męczeńską za każdego człowieka i wiedz, że On już zakosztował twojej śmierci, abyś ty nie umarł wieczną.

 

Zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa oznajmia całemu światu i wszechświatu zwycięstwo nad grzechem i śmiercią, zwycięstwo nad mocami ciemności!

 

Chrystus wielokrotnie dawał wyraz temu, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, nawet życie pomimo śmierci. Dlatego Święta Zmartwychwstania są tak radosne.

 

Drogi Przyjacielu nie bądź obojętny i nie omijaj w swoim życiu Tego, który oddał wszystko za Ciebie, abyś nie był zgubiony na wieki.

 

Życzymy wszystkim błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, tym którzy są blisko Pana oraz tym, którzy żyją w oddaleniu od Zmartwychwstałego:

 

Aby Jezus Chrystus Zmartwychwstały obdarzył nas pokojem i swoim błogosławieństwem.


Zmartwychwstał Pan, Alleluja!

https://www.youtube.com/watch?v=_zh0HThoB3o

Admin

 

 

 

 

14.02.2016

 

Zakończyliśmy Ferie dziękujemy naszemu Bogu za dobry czas jaki mieliśmy do naszej dyspozycji

28.1.2016

 

Zapraszamy na:

 

FERIE ZIMOWE 2016


Zbliżają się ferie zimowe,jak co roku będą organizowane w naszym zborze.Chętni proszeni są o zgłaszanie się do br.Samuela Seniw do dnia 07.02.2016 r/niedziela/

 

 

 

 

08.01.2016

 

 

W dniach 10.01 do 17.01.2016 rozpoczynamy Tydzień Modlitwy wraz z braćmi i siostrami w naszym kraju i całej Europie
Zaznacz ten tydzień w swoim kalendarzu, mamy wyjątkową możliwość modlenia się za chrześcijańską rodzinę również za Ciebie.Rozpoczynamy w niedzielę o godz.11:00 w pozostałe dni o godz.18:00

 

 

Tydzień modlitwy 2016


Myśl przewodnia tygodnia modlitwy -,,Powrót zgubionych synów"


Tematy modlitwy znajdziesz  tu;http://kech.pl/t_modlitwy/tm2016.pdf

 

 

 

04.01.2016

Podczas trwania Zjazdu młodzieży pod hasłem,,Pokolenie" na niedzielnym nabożeństwie Słowem Bożym usługiwał br.Filip Łapiński z Kościoła Zielonoświatkowego Sienna w Warszawie którego możesz wysłuchać w zakładce ,,Kazania"-wkrótce więcej informacji o Zjeżdzie w zakładce,,Młodzież"oraz na Facebooku G7

 

 

 

 

 

01.01.2016

 

 

Witamy was w Nowym 2016 Roku będzie to błogosławiony rok dla Ciebie jeśli szukasz Boga A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem” (Jeremiasza 29:13)

zachęcamy do rozważania Pisma Świętego, przed otwarciem módl się a Bóg da oświecenie i wiarę

„Wiara tedy jest ze słuchania,

a słuchanie przez Słowo Chrystusowe.”

 

,,Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko!” (Iz. 55:6)

 

 


 

21.12.2015

 

 

 

 

 

 

Narodził nam się Zbawiciel, Chrystus Pan!

Przed nami niezwykłe wydarzenie. Wydarzenie, które świętuje się każdego roku, i nie chodzi tu o konkretną porę roku, ale o FAKT przyjścia na świat i narodzenie się w postaci cielesnej Bożego Syna - Jezusa Chrystusa!

Było to tak wielkie wydarzenie w skali całego świata, że zmieniono istniejący kalendarz na nowy i na nowo zaczęto odliczać bieg czasu. 2015 lat temu Jezus Chrystus narodził się w Betlejem. W Ewangelii Jana 1:11-13 czytamy:

„Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego. Którzy narodzili się nie z krwi ani cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.”

Narodzenie Pańskie oznajmia nam o żywej nadziei zbawienia i życia wiecznego w domu Boga Ojca, i szczęśliwy człowiek, który w łasce został odrodzony do takiej żywej nadziei przez Pana Jezusa Chrystusa.

Życzymy wszystkim błogosławionych świąt, pokoju i radości, gdyż narodził się nam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan!

 

 

 

 

13.12.2015

 

 

W dniach 2-4 stycznia 2016 odbędzie się w naszym zborze konferencja młodzieżowa pod hasłem,,POKOLENIE".Więcej informacji w zakładce,,Młodzież"

 

 

15.11.2015

 

 

 

 

Na czym opiera swą wiarę człowiek wierzący?,jest 5 filarów - są nimi:

Tylko Pismo

Tylko Jezus

Tylko wiara

Tylko Łaska

Tylko Bogu chwała

Zapraszamy do wysłuchania poszczególnych filarów w zakładce ,,Kazania"

 

 

 

 

04.11.2015

 

 

W dniu 03.11.2015  w wieku 95 lat odeszła do Pana nasza siostra w Chrystusie Anna Ruth Skiepko z domu Parteka.Urodzona w Międzyzdrojach 16 lipca 1920 r.W naszych sercach siostra Anna pozostanie zawsze uśmiechnietą i pogodną osobą oddaną swojemu Panu

Słowo Boże mówi tak o tych którzy odeszli:

,,.A nie chcemy,bracia abyście byli w niepewności co do tych,którzy zasnęli,abyście się nie smucili,jak drudzy,którzy nie mają nadziei.

Albowiem jak wierzymy,że Jezus umarł i zmartwychwstał,tak też wierzymy,że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych,którzy zasnęli..''I Tes 4:13-14

 

Pożegnanie w dniu 09.11.2015/poniedziałek/ o godz.14:00 w międzyzdrojskiej kaplicy cmentarnej

 

 

 

 

11.10.2015

 

Dzisiaj na uroczystym Nabożeństwie Dziękczynnym,dziękowaliśmy Bogu za Jego błogosławieństwa zebranych tegorocznych plonów. Słowo Boga zachęca nas do tego :,,..Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was.." [1Ts 5,18]

 

 

 

24.09.2015

 

Pastor Richard Lee z Anglii oraz Pastor Mariusz Socha z II zboru w Szczecinie byli gośćmi na środowym nabożeństwie.Tematem studium biblijnego jakie przeprowadził br.Richard była osoba Jezusa Chrystusa, na początku zadał pytanie: Czy Jezus musiał umrzeć na krzyżu?- tłumaczył br.Mariusz Socha.Całego wykładu możesz wysłuchać w zakładce ,,Kazania"

 

 

 

23.08.2015

 

http://youtu.be/fetlP9RWbmY

 

Przy pięknej słonecznej pogodzie  nad jeziorem w Wisełce siedem osób dopełniło posłuszeństwa wiary przyjmując chrzest.Każda z tych osób oddała swoje życie Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi który wyzwalając ich z niewoli grzechu dał Nowe Życie.W kazaniu nad wodą br Wiesław Dziadkowiec na podstawie Słowa Bożego oznajmił zebranym oraz przyjmującym chrzest że:,,.Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.."
2. List do Koryntian 5,17

Chrztu dokonał pastor zboru Marek Małolepszy natomiast kazanie główne na nabożeństwie wygłosił Prezbiter Leon Dziadkowiec pastor zboru,,Betel" w Szczecinie które można wysłuchać w zakładce ,,Kazania"

 

 

 

 

 

01.08.2015

 

Zapraszamy na chrzest wiary nad jezioro w Wisełce w dniu 23.08.2015 godz.10:00- wyjazd o godz.9:30

 

30.07.2015

 

Pod koniec sierpnia br.będziemy świadkami chrztu wiary w naszym zborze,do chrztu przystąpią osoby które chcą dopełnić posłuszeństwa wiary.Pismo Święte bowiem mówi,,.Kto uwierzy i ochrzczony zostanie,będzie zbawiony.[..]."Ew.Marka.16,16 .Przed chrztem wiary usłyszymy świadectwa Bożej mocy w życiu tych którzy przystępują do chrztu, w których Pan Bóg dokonał przemiany.Termin daty i godziny zostanie podany w najbliższym czasie

 

 

 

26.07.2015

 

Gościem naszego zboru jest ew.Henryk Dedo Prezes Fundacji Głosu Ewangelii który będzie usługiwał Słowem Bożym ,w środy o godz.18:00 oraz niedziele godz.11:00.Dzisiejsze Słowo ,,Duchowy człowiek" możesz wysłuchać w zakładce,,Kazania".Zapraszamy

 

 

 

12.07.2015

 

 

Zapraszamy do wysłuchania świadectwa  w zakładce ,,Kazania"brata Sylwestra Kasprzyka

 

 

05.07.2015

 

 

Zapraszamy do wysłuchania świadectwa  w zakładce ,,Kazania"brata Krzysztofa Pilcha ze zboru KZ  w Wiśle

 

22.06.2015

 

Dziękczynnym nabożeństwem zakończyliśmy rok szkolny,dziękowaliśmy naszemu Bogu za jego wiernośc,jego prowadzenie,pomoc,ochronę.Za Słowo które nam dał w nauczaniu dzieci i młodzieży.Po nabożeństwie spotkaliśmy się przy ognisku na pieczeniu kiełbasek,wspaniałych wypiekach i sałatkach przygotowanych przez nasze siostry.Podziękowaliśmy Bogu za wspanialą pogodę i dobry czas jaki mogliśmy spędzić razem

 

 

 

07.06.2015

 

 

Gościem naszego zboru jest brat Edward Wieczerzycki pastor Polskiego Zboru Misyjnego w Bochum,który będzie usługiwał Słowem Bożym  w środe o godz.18:00 oraz niedziele godz.11:00.Dzisiejsze Słowo można wysłuchać w zakładce ,,Kazania"

 

 

28.05.2015

 

Zbliża się czas wakacji i urlopów.


W tym letnim czasie zapraszamy na ciekawe wykłady Słowa Bożego

Usługującym będzie:
* Brat Jan Tołwiński, pastor Biblijnego Kościoła Baptystycznego w Warszawie-Aninie
od 17 czerwca (przez dwa tygodnie) w środy o godz. 18 i
niedziele godz.11

Temat: Niedola człowieka i Boży plan dla niego

 

Uroczystym nabożeństwem zakończymy rok szkolny dnia 21.06.2015.Po nabożeństwie jak co roku spotykamy się na ognisku

 

24.05.2015

 

Pastor Marek Małolepszy udzielil ślubu Kamilowi z Anią,była to wyjątkowa uroczystość gdzie dwie młode osoby przysięgały przed Bogiem.Życzymy młodej parze Bożego błogosławieństwa na całe ich życie

 

 

 

 

22.05.2015

 

Na uroczystym nabożeństwie w dniu 23.05.2015 o godz.15:00 w naszym zborze będziemy świadkami zaślubin Kamila z Anią

 

 

 

 

03.05.2015

 

W dnach od 30.04.do 03.05.2015 gościliśmy ewangelistę dyr.Radia Głos Ewangelii Henryka Dedo, który przez te dni usługiwał Słowem Bożym na Zjeżdzie młodzieży a w niedzielę na nabożeństwie-więcej informacji w zakładce,,Młodzież"

 

 

 

 

 

 

27.04.2015

 

W dniu 26.04.2015 po długiej chorobie w wieku 88 lat odeszła do Pana nasza siostra w Chrystusie Helena Radziwiłowicz.Siostra Helena była osobą pogodną,oddaną swojemu Panu do ostatnich swoich dni

Słowo Boże mówi tak o tych którzy odeszli:

,,.A nie chcemy,bracia abyście byli w niepewności co do tych,którzy zasnęli,abyście się nie smucili,jak drudzy,którzy nie mają nadziei.

Albowiem jak wierzymy,że Jezus umarł i zmartwychwstał,tak też wierzymy,że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych,którzy zasnęli..''I Tes 4:13-14

 

Pożegnanie w dniu 29.04.2015/środa/ o godz.14:00 w międzyzdrojskiej kaplicy cmentarnej

 

 

12.04.2015

 

Na dzisiejszym nabożeństwie mogliśmy wysłuchać pięknych pieśni wyrażających wdzięczność naszemu Bogu w wykonaniu siostry Joanny ze zboru Chrześcijan Baptystów w Świnoujściu

 

 

 

29.03.2015

 

Wielkanoc 2015

 

 

Zazwyczaj w czasie Świąt Wielkanocnych na stole stoi baranek wielkanocny. Czy zastanawiałeś się co on oznacza? W Starym Testamencie Bóg oznajmia Izraelitom, że warunkiem ocalenia życia przed zbliżającym się Bożym sądem i Bożym gniewem jest spożycie baranka (paschalnego). Usłyszeli, że należy tak postąpić: spożyć baranka, a jego krwią pomazać nadproże i oba odrzwia jego krwią. Uwierzyli tej wieści i tak zrobili wierząc, że uratują swoje życie (2 Moj.12:21-23).

Boża zapowiedź brzmiała: ten kto skryje się w takim domu, który ma pomazane krwią drzwi, w chwili przejścia anioła sądu i śmierci ocali swoje życie niezależnie od tego kim był lub jest. I tak się wówczas stało. A wszyscy ci którzy nie uwierzyli zginęli. Wiara w Słowa Boga była tu decydującym czynnikiem w działaniu.

Dzisiaj również, drogi Przyjacielu, Bóg oznajmia, że nadchodzi dzień jego sądu i gniewu nad upadłą ludzkością, i woła: „Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim” (Ew. Jana 3:36).

„(…) Albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus” – napisał apostoł Paweł w 1 Liście do Koryntian 5:7.

Bóg to potwierdził mówiąc, że wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie Go z martwych. Dz. Ap. 17,31.

Biblia jest Słowem, głosem Boga nawołującym do upamiętania i wiary w to, co mówi. W to, że Pan Jezus Chrystus jest sędzią żywych i umarłych. „O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż, każdy kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię jego” Dz. Ap. 10:42-43.

Możesz ocalić swoje życie przez wiarę w to, że Jezus Chrystus odniósł zwycięstwo na krzyżu nad grzechem, śmiercią oraz piekłem i ma moc odpuścić twoje grzechy jeśli Mu je wyznasz, bo Jego krew zmywa wszelki grzech, to jest ten Baranek Boży, który może i chce ocalić twoje życie. Każde życie.

Jego śmierć na krzyżu, jako doskonała ofiara za grzech, oraz Jego zmartwychwstanie trzy dni później, zapewnia nam życie wieczne, jeśli w Niego wierzymy.

Jeśli tak uczynisz będziesz ocalony, a Święta Wielkanocne zmienią zupełnie swój charakter. To już nie będzie baranek na świątecznym stole bo drzwi twojego serca będą pomazane krwią Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa - Zwycięzcy, staniesz się Jego własnością.

Życzymy wszystkim błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, zarówno tym, którzy spędzą je w kraju, jak i za granicą.

Admin

 

 

04.02.2015

 

Fotorelacja z ferii zimowych 2015

 

Zaproszoną ciekawą osobą w tym roku był br. Grzegorz Seniw który spotkał się z uczestnikami odpowiadając na zadane pytania. Jedno z pytań brzmiało, jak znalazł się w naszym zborze ?jakie życie kiedyś prowadził?. Tu br. Grzegorz opowiedział zebranym o swoim dawnym życiu które wiódł bez Boga, pełne rozmaitych złych i niedobrych rzeczy ,począwszy od codziennego pijaństwa i chuligaństwa . Ale przyszedł taki moment w jego życiu że przestraszył się takiego sposobu życia które wiodło na zatracenie. Zaczął szukać Boga w swoim życiu, nadarzyła się ku temu okazja kiedy zobaczył u jednego z pracodawców Biblię, zapragnął ją mieć na własność więc dostał ją. W domu kiedy zaczął czytać, trafił na fragment mówiący o tym ,że,, pijacy królestwa Bożego nie odziedziczą” nie zastanawiając się natychmiast sprzedał ją i wrócił do dawnego starego życia , takiego o jakim przeczytał .Ale Bóg w swoim miłosierdziu i łasce nie zapomniał o nim, ponieważ miał jeszcze w domu jeden egzemplarz Nowego Testamentu i przeczytał fragment który mówi żeby,, wejść do swej komory i modlić się a Pan wysłucha” i tak zrobił ,modlił się wyznając swoje wszystkie grzechy załamany swoim dotychczasowym życiem

Zaczął zachęcać kolegów do czytania Biblii i wtedy br. Andrzej z naszego zboru zaprosił go na nabożeństwo. Br. Grzegorz mieszkał z mamą której sprawiał wiele problemów i przykrości swoim sposobem życia ,kiedy powiedział jej o zaproszeniu zachęcała go do pójścia na nabożeństwo mówiąc ,,idź synu i szukaj Boga prawdziwego” posłuchał i poszedł. W niedługim czasie była ewangelizacja, tematem był fragment ,,Zaproszeni na ucztę weselną” w trakcie kazania poczuł się zaproszonym więc poszedł na rozmowę z ewangelistą którym był br. Henryk Dedo który opierając się na czytanym Słowie Bożym wskazał drogę do Boga świadcząc o Bożej łasce jaką okazał w Panu Jezusie Chrystusie dla zgubionego grzesznika, wtedy oddał swoje życie Bogu

Zaczął świadczyć o Zbawieniu wśród swoich kolegów i znajomych ,kilkoro z nich uwierzyło wśród nich była jego mama która doznała wiele złego od swego syna, ale widząc zupełną przemianę jego życia i słowa które mówił, że to dzięki łasce Jezusa Chrystusa się stało, Bóg otworzył jej serce i uwierzyła w Niego. Br. Grzegorz obecnie służy Panu Jezusowi jako usługujący Jego Słowem w naszym zborze ale nie tylko za kazalnicą, świadczy nadal pośród tych których żyje w mieście Międzyzdroje

Zachęcał uczestników żeby nie zadawalali się dotychczasowym życiem ale szukali w nim Bożej pomocy, Bożego ratunku bo na to nigdy nie jest za późno

 

 

 

27.01.2015

Uwaga

Jutrzejsze ferie 28.01.2015 /środa/ spotykamy się o godz.17:30

Prosimy o punktualne przybycie

 

 

 

23.01.2015

 

 

W dniu 23.01.2015 w wieku 89 lat odeszła do Pana nasza siostra w Chrystusie Józefa Małolepsza,siostra Józefa była osobą pogodną i oddaną dla swego Pana któremu oddała swoje życie w 1948 roku.Służąc Bogu była pełna pokory i miłości,do końca swych dni nieustająca w modlitwie i taka pozostanie w naszych sercach.Składamy rodzinie wyrazy głębokiego współczucia

Słowo Boże mówi tak o tych którzy odeszli:

,,.A nie chcemy,bracia abyście byli w niepewności co do tych,którzy zasnęli,abyście się nie smucili,jak drudzy,którzy nie mają nadziei.

Albowiem jak wierzymy,że Jezus umarł i zmartwychwstał,tak też wierzymy,że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych,którzy zasnęli..''I Tes 4:13-14

 

Pożegnanie w dniu 26.01.2015/poniedziałek/ o godz.14:00 w międzyzdrojskiej kaplicy cmentarnej

 

 

09.01.2015

 

Tydzień Modlitwy

11–18 stycznia 2015

Temat: Modlitwa Pańska

 

Rozpoczynamy w niedzielę o godz.11:00 w pozostałe dni o godz.18:00


Temat dnia

Tekst biblijny

Dzień 1

Ojcze nasz, któryś jest w niebie

J 17,1-26, 1 J 3,1-24

Dzień 2

Święć się imię twoje

Ps 8,1-1, Ps 19,1-14

Dzień 3

Przyjdź Królestwo twoje

Jr 33,14-26, Mt 22,1-14

Dzień 4

Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi

Mt 26,36-46

Dzień 5

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

5 M 8,6-1, Mt 6,25-34

Dzień 6

I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom

Mt 18,21-35, Łk 15,11-32

Dzień 7

I nie wódź nas na pokuszenie

1 M 39,1-23, Mt 4,1-10

Dzień 8

Ale nas zbaw ode złego;

Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków.Amen

1 Tm 6,1-21

 

Więcej informacji o Tygodniu Modlitwy znajdziesz tutaj:Tydzień Modlitwy 2015

 

 

04.01.2015

 

 

Gościem a zarazem wykładowcą na Konferencji Młodzieżowej w dniach 2-4 stycznia/od piątku do niedzieli /był brat Bartosz Sokół z CHWZ zboru w Polkowicach.Przez dwa dni usługiwał Słowem Bożym zgromadzonej młodzieży.W niedzielę wygłosił kazanie na porannym nabożeństwie które możesz wysłuchac w zakładce,kazania'.Więcej informacji o Jego służbie Bogu znajdziesz na tej stronie nalezecdojezusa.pl

 

 

 


 

25.12.2014

 

Szczególnym dniem jest Narodzenie Jezusa Chrystusa.Dzisiaj uroczyste nabożeństwo poświęcone temu wielkiemu wydarzeniu uświetniły dzieci i młodzież

 

 

http://youtu.be/xwqhNqYXRbs

http://youtu.be/7h395Lm9hVU

 

 

22.12.2014

 

A ujrzawszy gwiazdę niezmiernie się uradowali Ew.Mat 2,10

 

,..A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas,i ujrzeliśmy chwałę jego,chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca,pełne łaski i prawdy.."Ew.Jana 1,14

Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego oraz zbliżającego się Nowego 2015 Roku życzymy wam dobrego czasu w gronie najbliższych ciesząc się ,że Bóg dał nam Zbawiciela którym jest Chrystus Pan. Niech dobry Bóg błogosławi Wam na każdy dzień. A tym, którzy jeszcze błądzą w ciemnościach, życzymy aby dali się odnaleźć Jezusowi Chrystusowi.Ponieważ tym którzy go przyjęli dał prawo stać się dziećmi Bożymi,tym którzy wierzą w imię jego.Którzy narodzili się nie z krwi ani cielesnej woli,ani z woli mężczyzny,lecz z Boga

 

 


 

 

10.11.2014

 

Pytaj! i… Czytaj! - w Biblii znajdziesz odpowiedź

Po co żyjesz? Zastanawiasz się czasem nad sensem swojego istnienia? Czy kiedykolwiek pomyślałeś dlaczego zostałeś powołany do życia? Co jest prawdziwym jego celem?

Pytań jest wiele. Większość ludzi po prostu nie zna na nie odpowiedzi - z jednego powodu: nie czyta Biblii (Pisma Świętego). Tam jest odpowiedź na KAŻDE z postawionych pytań.

 

Co Bóg wie o Tobie? Posłuchaj (z Psalmu 139):

,,Panie zbadałeś mnie i znasz.

Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję,

Rozumiesz myśl moją z daleka.

(…) Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich.

Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim,

A Ty, Panie, już znasz je całe.

Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu

I kładziesz na mnie rękę swoją.

(…) Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej.

(…) I duszę moją znasz dokładnie.”

 

Jak widzisz Bóg zna ciebie bardzo dobrze. A czy Ty Przyjacielu znasz Jego?

Na kartach Pisma Świętego Bóg zachęca nas do szukania:

 

„A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem” (Jeremiasza 29:13)

 

W Dziejach Apostolskich (rozdział 17:26-27) tak nas zachęca do poznania Jego:

 

„Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie,

aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania,

Żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą,

bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas.”

 

O istnieniu Boga zaświadcza otaczająca nas przyroda oraz Biblia.

Psalm 19 tak opowiada o przyrodzie, która głosi istnienie Boga – stwórcę wszystkiego:

 

„Niebiosa opowiadają chwałę Boga,

A firmament głosi dzieło rąk jego.

Dzień dniowi przekazuje wieść,

A noc nocy podaje wiadomość.

Nie jest to mowa, nie są to słowa,

Nie słychać ich głosu...

A jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk

I do krańców świata dochodzą ich słowa…”

 

Natomiast Biblia w liście do Rzymian 10:17 zachęca nas do słuchania i czytania Jego Słowa:

„Wiara tedy jest ze słuchania,

a słuchanie przez Słowo Chrystusowe.”

 

oraz z Ewangelii Jana 4:49-50, kiedy dworzanin, mając śmiertelnie chorego syna, przybył do Pana Jezusa z prośbą:

 

„Rzecze do niego (Jezusa) dworzanin:

Panie, wstąp zanim umrze dziecię moje.

Rzecze mu Jezus: Idź, syn twój żyje. I uwierzył ten człowiek słowu,

które mu rzekł Jezus, i odszedł.”

 

Dworzanin posłuchał tego, co Pan Jezus ma mu do powiedzenia.

Odrobina wiary sprawia, że poznajemy Boga w działaniu.

Czy znasz takiego Jezusa? Czy próbowałeś choć raz szukać Go, jak ten dworzanin?

 

Zachęcam Cię do samodzielnego czytania Pisma Świętego.

Kiedy zaczniesz, proś Pana Jezusa Chrystusa, aby rozjaśnił Ci jej treść.

 

„A ja powiadam wam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą.” (Ew. Łuk 11:9-10)

 

Wielu z nas ma Biblię w domu na półce, ale nie może jej otworzyć, często tłumacząc się brakiem czasu.

Ty, kiedy to zrobisz to wiedz, że Bóg obdarzył ciebie łaską - nie zmarnuj jej bo: „(…) Ręka naszego Boga spoczywa dobrotliwie nad wszystkimi, którzy go szukają (…)” (Ezdr. 8:22)

 

Abyś, z powodu okazanej Ci łaski Boga, mógł poznać, że tylko Bóg jest Autorem tej Księgi oraz że w Twoim mieszkaniu możesz doświadczyć cudu zbawienia Cię przez Boga, a także innych cudów związanych z treścią Jego spisanego Słowa.

 

Pan Jezus powiedział:

„Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.” (Mat. 6:33)

 

To Boża miłość sprawia, że On nie chce, aby ktokolwiek zginął. I ta miłość obejmuje również Ciebie Przyjacielu, kimkolwiek jesteś.

Psalmista, który szukał Boga, tak zaświadczył:

„Szukałem Pana i odpowiedział mi, I uchronił mnie od wszystkim obaw moich.” (Psalm 34,5)

 

Żyjemy u kresu czasu łaski, więc: ,,Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko!” (Iz. 55:6)

 

Kiedy poznasz Pana wtedy zrozumiesz „Że to jest Bóg, Bóg nasz na wieki wieków. On nas prowadzi poza śmierć.” (Psalm 48,15)

„I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie (…)” (Obj. 21:4)

Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: „Idę przygotować wam miejsce (…), i przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli.” (Ew. Jana 14,2-3)

 

Taki jest Bóg.

Warto Go znaleźć i powierzyć Jemu swoje życie.

Zachęcam Cię więc do czytania, życząc Bożego błogosławieństwa.

 

Admin

 

 

26.10.2014

Na dzisiejszym uroczystym nabożeństwie dziękowaliśmy naszemu Bogu za jego błogosławieństwa  bez którego żadne nasienie nie wydałoby plonu.Dziękowaliśmy za codzienny chleb jakim jest Słowo Boże  które nas umacnia i daje duchowe zdrowie oraz za chleb powszedni w naszych domach.Modliliśmy się również o tych którzy tego codziennego chleba nie mają

21.09.2014

Zapraszamy do wysłuchania kazania gościa naszego zboru Kaznodziei Allena Buchanka ze Stanów Zjednoczonych.Brat Allen przez dwa dni usługiwal Słowem Bożym, w sobotę na spotkaniu młodzieżowym oraz na niedzielnym nabożeństwie

 

 

 

 

08.09.2014

W dniu 07.09.2014 odeszedł do Pana nasz brat w Chrystusie Józef Czajka,brat Józef był szczery i zawsze uśmiechnęty,gotowy do każadej pracy dla swego Pana i taki pozostanie w naszych sercach.Składamy rodzinie wyrazy głębokiego współczucia,Słowo Boże mówi tak o tych którzy odeszli:

,,.A nie chcemy,bracia abyście byli w niepewności co do tych,którzy zasnęli,abyście się nie smucili,jak drudzy,którzy nie mają nadziei.

Albowiem jak wierzymy,że Jezus umarł i zmartwychwstał,tak też wierzymy,że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych,którzy zasnęli..''I Tes 4:13-14

 

24.08.2014

Na uroczystości chrztu wiary słowo Boże zwiastował pastor honorowy naszego zboru Jan Małolepszy zachęcając przystępujących do chrztu aby ich życie wiary byłe oddane w 100 % Jezusowi Chrystusowi przypominając licznie zebranym że, kto uwierzy i się ochrzci będzie zbawiony a kto nie uwierzy będzie potępiony.Chrztu dokonał pastor zboru Marek Małolepszy

 

10.08.2014

 

Zapraszamy na chrzest wiary nad jezioro w Wisełce w dniu 24.08.2014 godz.10:00, przed zborem będzie podstawiony autobus - wyjazd o godz.9:30

 

27.07.2014

 

Z okazji Jubileuszu 50 lecia pożycia małżeńskiego życzymy braterstwu Janowi i Zofii Małolepszym Bożego błogosławieństwa na dalsze lata ich życia.Dziękujemy naszemu Bogu za ich służbę i oddanie w pracy dla Pana i naszego zboru.Relacje z uroczystości wręczenia medali nadane przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie znajdziesz na stronie:

http://www.youtube.com/watch?v=JNPfrwd83zw

 

 

15.07.2014

Zapraszamy do obejrzenia filmowej relacji z koncertu Jane Jackson który się odbył w naszym amfiteatrze w sobotę 12 lipca

 

https://www.youtube.com/watch?v=den8LdOC3XE&list=PLH4BStAvR4O3LN3hIiR5a-MSCqYr4qIcg

 

 

 

13.07.2014

 

Ew.Henryk Dedo dyr.Głosu Ewangelii był gościem naszego zboru,więcej informacji o działalności znajdziesz na stronie www.gospel.pl

 

 

05.07.2014

 

Zapraszamy do Amfiteatru w Międzyzdrojach na Koncert Muzyki Gospel z udziałem Jane Jackson w sobotę 12 Lipca o godz.20:00

Wstęp wolny

17.06.2014

Po uroczystym nabożeństwie gdzie dziękowaliśmy Bogu za miniony rok szkolny nauczania biblijnego ,udaliśmy się do ośrodka wypoczynkowego,,Darz-bór'' Nadleśnictwa Międzyzdroje

01.06.2014


Alleluja!

[..] Chwalcie Boga dla potęznych dzieł jego,

Chwalcie go za niezmierzoną wielkość jego!

Chwalcie go na głośnych trąbach,

Chwalcie go na harfie i na cytrze![..] Psalm 150

Słowami tego Psalmu przy pięknej pogodzie odbył się koncert Orkiestry Dętej na międzyzdrojskiej promenadzie,za co zgromadzona licznie publiczność nagradzała gromkimi brawami

 

 

26.05.2014

 

Zapraszamy na  KONCERT

Orkiestry Dętej z Niemiec ,,JERYCHO''

 

w sobotę 31 maja godz.17:00 na międzyzdrojskiej promenadzie

WSTĘP WOLNY

 

 

 

 

 

 

27.04.2014

Zapraszamy do wysłuchania kazania Jana Tołwińskiego pastora Biblijnego Kościoła Baptystycznego w

Warszawie-Aninie, gościa naszego zboru

 

15.04.2014

Wielkanoc 2014

 

W dzisiejszym świecie obserwujemy ciągłe zmiany, wzrastające niezadowolenie, nieustanną pogoń za nowością, wygodą i bogactwem. Rośnie  pragnienie wyjścia poza ramy szarego codziennego życia. I tęsknota…

 

Coraz częściej człowiek nie potrafi zmierzyć się sam ze sobą. Potęgują się konflikty, mnoży się ilość rozbitych rodzin, rośnie liczba samobójstw. Powołuje się całe sztaby różnych ekspertów, psychologów aby dali odpowiedź dlaczego tak jest? Dlaczego tak się dzieje?

 

Naukowcy i biolodzy doszli do wniosku, że potrzebny jest „nowy gatunek” człowieka. Oczekują pojawienia się nowego rodzaju ludzkiego, który zostanie „wyprodukowany” przez zmienione społeczeństwo. Genetycy twierdzą, że będą w stanie stworzyć pożądany rodzaj osobowości człowieka, natomiast nikt z nich nie potrafi odpowiedzieć na pytanie: co  zrobić z  grzechem, który jest przyczyną i jednocześnie skutkiem stanu w jakim znajduje się człowiek? Tu większość mądrych i uczonych jest bezradna.

 

Biblia jednak daje nam odpowiedź na ludzkie pragnienie zmiany - tą odpowiedzią jest Jezus Chrystus!

 

Jest takie wyjątkowe miejsce, gdzie ziszczają się marzenia biologów, genetyków i każdego pragnącego zmiany swojego życia, prawdziwej przemiany siebie. Nie jest to sterylny gabinet zabiegowy z lśniącym sprzętem chirurgicznym, nowoczesnymi urządzeniami i ekipą profesorów, doktorów wymieniających ludzkie narządy. To jest  wzgórze Golgoty, a na nim Krzyż  - miejsce niemiłe dla oczu.

 

Izajasz tak to opisuje:

„(…)Jak wielu się przeraziło na jego widok -

tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd,

a jego postać nie taka jak synów ludzkich,” (Iz.52:14)

 

„(…)Wzgardzony był i opuszczony

przez ludzi,

mąż boleści, doświadczony

w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz,

wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego”. (Iz.53:3)

 

 

Zwisające umęczone ciało, przebity bok, spływająca krew. To jest moje i twoje miejsce nowego początku. Prawdziwej przemiany.

Bóg zadaje dziś pytanie: gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego?(...)  (I Kor 1:20)

 

Dzisiaj chcę Ci Drogi Przyjacielu oznajmić wspaniałą nowinę, że Jezus Chrystus ma MOC, aby zmienić Twoje serce, umysł, całe wnętrze pełne obawy o przyszłość. Jezus  na Krzyżu Golgoty pokonał śmierć potwierdzając to przez zmartwychwstanie. Poprzez zbawienne odkupienie grzechów daje nowe życie tym, którzy się upamiętają i przyjdą do Niego z wyznaniem i pokutą.

Dziwne miejsce przemiany człowieka - bez narzędzi następuje przemiana serca, myśli, osobowości, charakteru, psychiki.

W jednej chwili „stary” człowiek za sprawą Bożej łaski pozostaje po drugiej stronie wzgórza Golgoty, a Nowy człowiek zaczyna Nowe życie z Jezusem

 

Słowo Boże tak to potwierdza:

„Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe”. (II Kor.5:17)

 

 

Życzymy Ci Drogi Przyjacielu abyś obchodził te lub przyszłe Święta Wielkanocne jako Nowy człowiek, który jest własnością Jezusa Chrystusa na Nowej drodze życia.

 

Admin

 

 

23.03.2014

 

Zapraszamy do wysłuchania kazania gościa naszego zboru, pastora Henryka Kowalińskiego z Kościoła Zielonoświątkowego ,,Betezda''w Szczecinie

27.02.2014

 

Tegoroczny temat feryjnych spotkań brzmiał: „Zwycięstwo przez wiarę” - na podstawie życia Rut i Gedeona oraz zaproszonego gościa, którym w tym roku była siostra Mariola Zwolska ze zboru Ewangelicznych Chrześcijan w Kamieniu PomorskimŚwiadectwo jej życia z Bogiem zaczyna się od momentu kiedy pierwszy raz otrzymała Biblię i zaczęła ją czytać. Słowo Boże przekonało ją o potrzebie oddania swego życia Bogu, ponieważ była  zgubiona - co też uczyniła na nabożeństwie  ewangelizacyjnym w zborze w Międzyzdrojach.

W czasie wieczornego spotkania opowiedziała zebranym jedną z wielu sytuacji, które doświadczyła na drodze wiary. Z zawodu jest nauczycielką, która bardzo lubi aktywnie spędzać czas.  W okresie letnim często do miejsca pracy dojeżdża rowerem, przemierzając  ok. 5 km. Pewnego dnia, kiedy tak jechała do swojej szkoły, w oddali zobaczyła dwa  wilczury biegnące w jej stronę! Zrobiło jej się słabo na myśl, że zaraz ją zaatakują. Zeszła z roweru i zasłaniając się nim zawołała: „w Imieniu Pana Jezusa”. Psy zatrzymały się i powoli podeszły obwąchując jej nogi i rower, a ona w tym czasie  modliła się w duchu żeby jej nie pogryzły. Psy odeszły!  Po tej sytuacji była tak słaba, że nie miała siły by się ruszyć z miejsca.  Mimo to, dotarła do szkoły opowiadając współpracownikom co jej się przydarzyło i jak Pan Bóg ją wybawił z opresji. Dzisiaj służy Bogu - który ją zbawił i uratował od śmierci wiecznej - rozdając Nowe Testamenty i świadcząc o Bożej miłości do zgubionego człowieka. Podkreślając, że nikt z ludzi wychodząc z domu nie może mieć pewności, czy do niego wróci.


Dzięki uprzejmości Dyrekcji Wolińskiego Parku Narodowego oraz pana Michała Szweika z Działu Edukacji WPN zwiedziliśmy muzeum przyrodnicze, park stanął przed nami otworem.Dziękujemy


12.02.2014

 

Ferie zimowe 2014

Spotykamy się w środę 19.02.2014 o godz.17:00/prosimy o punktualne przybycie/

Rozpoczęcie o godz.18:00

 

 

 

06.01.2014

W dniach 12.01 do 19.01.2014 rozpoczynamy Tydzień Modlitwy wraz z braćmi i siostrami w naszym kraju i całej Europie
Zaznacz ten tydzień w swoim kalendarzu, mamy wyjątkową możliwość modlenia się za chrześcijańską rodzinę również za Ciebie

 

 

Tydzień modlitwy 2014


Myśl przewodnia tygodnia modlitwy -Mając innego ducha


Tematy modlitwy

deń tytuł fragmenty biblijne

niedziela,                                           poniedziałek                                                               wtorek

12 stycznia Miał innego ducha        13 stycznia                                                                 14 stycznia

4 Moj. 14:6-19                                 Giganci dzisiaj a mentalność konika polnego             Pokolenie pustyni

4 Moj. 14:24                                   4 Moj. 13:25-33                                                  4 Moj. 14:1-5  ; Mat 11: 16-26

2 Tym. 1:7-10                                 I Kor. 1 :22-31                                                            4 Moj. 32:7-11

 

środa,                                              czwartek                                                                        piątek

15 stycznia                                    16 stycznia  Nowe pokolenie                                        17 stycznia Kenizyta

Chcieli go ukamienować                Joz. 2:1-24                                                                     4 Moj 32:12

4 Moj. 14:10-21                           5 Moj 1:35-40                                                                4 Moj 13:1-16

Ps. 55:13-15                                 I Tym. 4:10-16                                                               Ef. 2:10-22

2 Kor. 4:8-18

 

sobota,                                               niedziela

18 stycznia Córka Kaleba, Achsa    19 stycznia Tal mocny jak nigdy

Joz. 15:13-19                                   Joz. 14:6-15

Sędziów 3:9-11                                Ps.91

Łuk. 18:1-8                                      Hebr. 12:12-15

Zapraszamy na nabożeństwa modlitewne w niedzielę o godz.11:00 oraz w tygodniu w środę o godz.18:00

 


 

17.12.2013

 

A Słowo ciałem się stało (...) Ew.Jana 1:14

Boże Narodzenie 2013

 

Święta Bożego Narodzenia są przez zdecydowaną większość ludzi obchodzone „tradycyjnie”. Zazwyczaj ich myśli skoncentrowane są na sprawach około świątecznych i przygotowaniach do wigilijnego stołu.

Bardzo często główna postać, jaką jest Jezus Chrystus, nie jest w centrum uwagi mimo, że:

„(...) w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy trony czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; przez niego i dla niego zostało stworzone.” (Kol 1:16)

 

Ten, o którym mówi Izajasz:

„W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię.

Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po sześć skrzydeł,

Dwoma zakrywał twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał.

I wołał jeden do drugiego:

Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów!

Pełna jest wszystka ziemia chwały jego.” (Iz. 6:1-3)

 

Pan wstał z tronu, a w niebie zaległa cisza, gdy się stało jasne, że to sam Pan pójdzie wykonać dzieło zbawienia. Co nieco możemy przeczuć z tych wydarzeń, które miały miejsce niedaleko Betlejem, kiedy zastępy niebiańskie towarzyszyły Panu, wołając w obecności pasterzy: Chwała na wysokościach Bogu!

 

Ten, który jest Panem wszechświata leży w brudnej stajni. Co za kontrast!

 

„Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany

I spocznie władza na jego ramieniu,

I nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny,

Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.” (Iz. 9:5)

 

Zanim Jezus Chrystus przyszedł, aby dokonać dzieła zbawienia, posłał Jana Chrzciciela, aby wzywał ludzi do pokuty i upamiętania, przygotowywał drogę Pańską, prostował fałszywe myślenie o Nim, naprawiał złe wyobrażenia. Mimo tego, jak ważną odgrywał rolę, nie wszyscy dawali mu posłuch, nie wszyscy się z nim zgadzali.

 

Dziś, po upływie 2000 lat od tamtych wydarzeń, ludzie ogarnięci „przedświąteczną gorączką”, często nie mają czasu by zastanowić się głębiej nad ich sensem. Najważniejsze stały się sprawy doczesne. Kto dziś myśli o upamiętaniu i potrzebie pokuty? Jakie miejsce w tym wszystkim zajmuje Jezus Chrystus? Czy najważniejsze? Warto odpowiedzieć sobie na te pytania.

 

Jakie naprawdę jest współczesne myślenie o Bożym Narodzeniu?

- dla jednych Jezus jest Bogiem tradycyjnego obrzędu, dla drugich wiecznym dzieciątkiem w lśniącej stajence, jeszcze inni przyznają wprawdzie, że to Bóg objawiony w ciele, ale jakiś daleki, nierzeczywisty i bez większego wpływu na ich życie.

 

Drogi Przyjacielu, który czytasz te słowa, zachęcamy Ciebie do bliższego poznania Pana – takiego o jakim mówi Słowo Boże, a wówczas być może Jezus Chrystus stanie w centrum Twoich świąt.

 

Życzymy Wszystkim błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, aby Odwieczny Ojciec i Książę Pokoju stał się istotą i prawdziwą radością wigilijnego stołu.

 

Admin

17.11.2013

Najstarszą osobą w naszej społeczności jest siostra Józefa,jest to nasza ciocia Józia jak ją nazywamy,niedługo skończy 90 lat. w histori jej życia niesamowite jest to,że pomimo trudów jakie miała nasz dobry Bóg ktoremu oddała swoje życie w roku 1946 przeprowadził ją w wierze do dnia dzisiejszego.Historii z życia siostry Józefy można posłuchać w zakładce ,,Kazania''

Tak oto Bóg mówi w swoim słowie do tych którzy jemu zaufali;


"Pozostanę ten sam aż do waszej starości
i aż do lat sędziwych będę was nosił;
Ja to uczyniłem i Ja będę nosił,
i Ja będę dźwigał i ratował".

(Iz.46:4)

Zasadzeni w domu Pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego.

Jeszcze w starości przynoszą owoc, są w pełni sił i świeżości,

Aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką moją i nie ma w

nim nieprawości. .16

 

21.10.2013

Zapraszamy do obejrzenia video relacji z konferencji młodzieży z dn.21-22 września br

http://www.youtube.com/watch?v=BxYSvtbIpIc&feature=youtu.be

 

08.09.2013

,,Nie daj się pokonać'' to temat konferencji młodzieży w naszym zborze.W dniach 21-22 września /sobota-niedziela/, początek w sobotę o godz.11:00

 

01.09.2013

Nowy rok szkolny 2013/2014 rozpoczęliśmy uroczystym nabożeństwem. W
modlitwach  powierzyliśmy dzieci i młodzież Bożemu prowadzeniu oraz Jego
łasce. W czasie nabożeństwa swoim  świadectwem podzielił się brat Andrzej
Wardziński - gość z Warszawy, który dopiero w dorosłym życiu dowiedział się
o tym, że z pochodzenia jest Żydem. Opowiedział o  tym, jak Jezus Chrystus
zmienił jego życie i tym samym życie  całej jego rodziny.

 

25.08.2013

Zapraszamy do wysłuchania kazań Kaznodzieji Ewangelisty  Henryka Dedo - więcej informacji znajdziesz www.gospel.pl

 

03.07.2013

Na czas wakacji i urlopów zapraszamy do naszego Ośrodka Rekolekcyjnego /więcej informacji znajdziesz w zakładce ,,Ośrodek Rekolekcyjny''/ w Tym czasie będzie możliwość wysłuchania wykładów Słowa Bożego przez zaproszonych gości

Wykłady rozpocznie pastor Jan Tołwiński ze zboru Baptystycznego w Warszawie -Aninie od 12 lipca (przez dwa tygodnie) w środy o godz. 18 i
niedziele godz.11

 

 

17.06.2013

Uroczystym nabożeństwem zakończyliśmy rok szkolny,w naszych modlitwach dziękowaliśmy Bogu za miniony rok szkolny za Jego błogosławieństwo oraz Słowo które dzieci i młodzież mogły poznawać.Wszyscy otrzymali drobne upominki i świadectwa ukończenia.Młodzież usłużyła pieśnią dziękując Bogu za Jego miłość i dobroć jaką nam okazuje.Po nabożeństwie udaliśmy się na wspólne ognisko gdzie mogliśmy spędzić dobry czas przy biesiadnych stołach.Nie zabrakło zabaw z piłką,konkurencji oraz czas na uwielbienie naszego Pana Jezusa Chrystusa grając i śpiewając z wdzięcznościa w naszych sercach na Jego chwałę

 

http://www.youtube.com/watch?v=NVljA0eOma0

 

 

11.06.20

Konferencja w Nowym Tomyślu "Szukaj i Ratuj" 24-26 maj 2013 /więcej w zakładce,,Młodzież''/


16.05.2013

Słowo zawsze aktualne

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Rzymian 6:23


Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie.

Rzymian 10:931.03.2013

Dzisiejsze uroczyste nabożeństwo Wielkanocne rozpoczął pastor zboru Marek Małolepszy od czytania Słowa Bożego do ktorego wysłuchania zapraszamy w zakładce,,kazania''.Dzieci i młodzież przygotowały przedstawienie mówiące o niezwykłym wydarzeniu jakim jest Zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa

 

25.03.2013

Wielkanoc 2013

"Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest
osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego"
(Ew.Jana 3,18).

Święta Wielkanocne są chwilą zadumy nad przemijaniem naszego życia -
podróży, której celem jest wieczność.

Życie jest jedyną szansą daną nam od Boga, abyśmy przyjęli ułaskawienie z
grzechów od jedynego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Od naszej decyzji -
podjętej za życia - zależy gdzie spędzimy długą, nieskończoną wieczność. Czy
będzie ona spędzona u boku Pana, czy też będzie to miejsce wiecznego
oddalenia od Niego.

Jeśli jeszcze nie wiesz, gdzie będzie twoje miejsce, to jesteś w śmiertelnym
zagrożeniu. Nie możesz tkwić w niewiedzy i niepewności.

Święta Wielkanocne pokazują nam jedyną drogę do wieczności z Bogiem w osobie
Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ nasze usprawiedliwienie z wiary darmo z
łaski związane jest nieodłącznie z Jego zmartwychwstaniem. Otwarty grób
upewnia nas, że Bóg przez dzieło swojego Syna złożył doskonałą ofiarę.

Zmartwychwstanie Jezusa potwierdza to, że Bóg osądził wszystkie nasze
grzechy w swoim Synu - naszym zastępcy, w tych trzech godzinach ciemności na
krzyżu. Nie musimy obawiać się już żadnego sądu. Dzięki Jego śmierci i
zmartwychwstaniu doświadczyliśmy, czym jest prawdziwa miłość i pojednanie z
Ojcem, a więc:
"Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest
osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego"  (Ew.
Jana  3,18)

Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie
wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie
sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to
wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych (Dz. 17,30-31).


Czas życia na ziemi to czas naszej decyzji, gdzie spędzimy wieczność.

Życzymy wszystkim błogosławionych świąt zmartwychwstania Pańskiego. Są to
szczególne święta dla tych, którzy uwierzyli:

"Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa,
który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej
przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i
nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was" (1
Piotra 1,3-4)

Admin

 

 

12.03.2013

 

 

W piątek 8 marca, korzystając z gościnności zboru w Międzyzdrojach przyjechałyśmy z Kamienia Pomorskiego małą grupką ( kilka z nas rozchorowało się – niestety ) „uczcić” Dzień Kobiet nad morzem. Dobry Bóg okazał nam wielką łaskę dając piękną słoneczną pogodę. Cieszyłyśmy się społecznością ze sobą i naszym Panem. Miałyśmy wspaniały czas gdy dzieliłyśmy się tym co przeżywamy, a potem modliłyśmy się wspólnie prosząc, byśmy wzrastały w Panu i były światłem dla innych. Oprócz duchowej „uczty”, było dużo śmiechu, radości i żartów.

Już planujemy kolejny wypad- może do teatru?

Mariola


W dniu 8 marca miałyśmy spotkanie ,czas jaki spędziłyśmy ze sobą jest czasem nie powtarzalnym , błogosławionym . Mówiłyśmy o tym jak radzimy sobie w życiu , opowiadałyśmy swoje świadectwa , które są bardzo budujące . Nasza siostra z Goleniowa Beata Maksymowicz mówi ,że można się wygadać , jest się zrozumianą , nikt cię nie ocenia a wspiera, pociesza a co najważniejsze modlimy się za siebie.  Mogłyśmy zażyć ukojenia ciała w SPA i naśmiać się a to wszystko w Bożym Duchu. Nawiązałyśmy relacje , i mamy w sobie wsparcie.

Ania

 

05.02.2013

Ferie zimowe 2013 rozpoczęliśmy nabożeństwem.

Głównym przekazem Słowa Bożego, zatytułowanym: ,,Wskazania dla młodych", był
fragment zapisany w Księdze Kaznodziei Salomona

,,Raduj się, młodzieńcze, w swojej młodości
I bądź dobrej myśli, póki jesteś młody.
Postępuj tak, jak każe ci serce,
i używaj, czego pragną twoje oczy.
Lecz wiedz, że za to wszystko
pozwie cię Bóg na sąd"
(Kazn. 11:9)

Brat Marek Małolepszy, pastor zboru, wyjaśnił obecnym (w oparciu o własne
doświadczenie) na czym polegają w młodzieńczym wieku te słowa Na zakończenie
życzył uczestnikom Bożego błogosławieństwa i udanych ferii.


Tegoroczny temat feryjnych spotkań brzmiał: ,,Czas na zmiany - rola dzieci
Boga w tym świecie", zaś mottem stały się słowa: "Kiedy Bóg posyła swoje
Słowo to ono nie wraca próżno, ale wykona wolę Tego który je posłał".

http://www.youtube.com/watch?v=FVnN2me8UzE


W trakcie uczestnicy mogli m.in. usłyszeć świadectwa zaproszonych gości o
tym, jakie zmiany nastąpiły w ich życiu kiedy oddali swoje życie Bogu. Wśród
nich było małżeństwo Irena i Stanisław Stanke. Brat Stanisław wspomniał czas
kiedy odkrył znaczenie Biblii w osobistej relacji z Bogiem: w codziennym
życiu oraz relacjach małżeńskich. Siostra Irena przyznała, jak bardzo
buntowała się kiedy mąż zachęcał ją do czytania Pisma Świętego, ale nadszedł
czas kiedy Jezus Chrystus zwyciężył w jej sercu i odtąd Jego Słowo jest dla
niej wyjątkowo cenne.

Dziękujemy naszemu Bogu za czas społeczności, jaki  mogliśmy mieć z Nim oraz
między sobą

 

05.01.2013

 

Nowy  rok 2013 rozpoczniemy tygodniem modlitwy. W dniach 13-20 stycznia br. będziemy modlić się wraz z braćmi i siostrami w Chrystusie na całym świecie.

 

Myśl przewodnia  tygodnia modlitwy  brzmi:  ,,Chodząc z Bogiem”.

 

Niedziela: „Chodząc z Bogiem  - ponieważ On uniżył samego siebie”;

Poniedziałek: „Chodząc z Bogiem  -  ponieważ On nas wezwał”

Wtorek: „Chodząc z Bogiem - ponieważ On nas kocha”;

Środa: „Chodząc z Bogiem - ponieważ On nas wyswobadza”;

Czwartek: „Chodząc z Bogiem  - ponieważ On nas łączy”;

Piątek: „Chodząc z Bogiem  - ponieważ On przekracza granice”;

Sobota: „Chodząc z Bogiem  - ponieważ On pragnie sprawiedliwości

Niedziela: „Chodząc z Bogiem - ponieważ On daje nam radość”;

 

Zapraszamy na nabożeństwa modlitewne w niedzielę o godz.11

 


 

19.12.2012

Święta Bożego Narodzenia 2012

Ten szczególny czas spędzimy w zborach na nabożeństwach świątecznych.
Będzie to chwila kiedy wspomnimy, że: "tak Bóg umiłował świat, że Syna swego
jednorodzonego dał (...)" (Jana 3,16). Bóg dał swego Syna - Jezusa Chrystusa,
który ponad dwa tysiące lat temu przyszedł na świat jako człowiek - aby
zbawić wszystkich ludzi. Tych, którzy w Niego uwierzą i przyjmą Bożą łaskę
przebaczenia i zbawienia.

Jezus, i tylko ON, jest naszym zbawieniem, światłością, pokojem, nadzieją
i radością. W Nim mamy też wszelką pomoc. Ponieważ "Bóg jest z nami".

Życzymy wszystkim błogosławionych świąt: tym, którzy są w oddaleniu oraz
tym, którzy cieszą się bliskością Pana.

 

 

 

23.09.2012

Składamy gratulacje Julianowi i Jolancie Saładajczykom z powodu narodzin ich syna Marka. Rodzice oczekiwali swego dzieciątka, które przyszło na świat 12 września. Marek i mama czują się dobrze. Szczęśliwym rodzicom życzymy błogosławieństwa Bożego i Jego pomocy w wychowaniu Marka

 

17.09.2012

Młodzież w dniach od 14.09. do 16.09.2012 wzieła udział w II Kołobrzeskim zjeżdzie młodzieży,temat zjazdu -za chlebem. Organizowany  przez  Kościoł Chrystusowy w Kołobrzegu-relacje uczestników w zakładce ,,Młodzież''

02.09.2012

Nadchodzący rok szkolny rozpoczeliśmy uroczystym nabożeństwem powierzając Bogu w naszych modlitwach dzieci,młodzież,nauczycieli.Dziekując Bogu za minione wakacje oraz prosząc o Jego błogosławieństwo.W tym czasie bedą zajęcia Szkółki niedzielnej dzieci młodszych,starszych,sobotnio-niedzielne spotkania młodzieżowe, oraz ferie zimowe organizowane w zborze

 

01.06.2012

Zbliża się czas wakacji i urlopów.


W tym letnim czasie zapraszamy na ciekawe wykłady Słowa Bożego.

Usługującymi będą:
* Brat Jan Tołwiński, pastor Biblijnego Kościoła Baptystycznego w
Warszawie-Aninie - od 15 czerwca (przez dwa tygodnie) w środy o godz. 18 i
niedziele godz.11

* Brat Henryk Dedo, dyrektor radia Głosu Ewangelii
jednocześnie prezesa fundacji Głos Ewangelii - w miesiącu sierpniu w środy
o godz. 18 i
niedziele godz.11

 

 

09.04.2012

Wielkanocne nabożeństwo Zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa uświetniły dzieci i młodzież ,przedstawiając ostatnią wieczerzę jaką Pan Jezus spożył ze swymi uczniami.Na zakończenie wdzięcznie grały i śpiewały na chwałę naszemu Panu

http://youtu.be/TLL5IwNcgHQ

http://youtu.be/A8u07ja1khM

 

18.03.2012

Wielkanoc 2012

 

Biblijna Ewangelia (z gr. dobra nowina) to nie tylko narodzenie i ukrzyżowanie na Golgocie, ale także pusty grób Zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa. Dla jednych niepewność, dla drugich radość i nadzieja.

 

Kiedy Maria Magdalena, Joanna, Maria, matka Jakuba oraz inne kobiety przyszły do grobu z wonnościami, zastały odwalony kamień z grobowca. Wówczas aniołowie powiedzieli im: „(…) Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tu, ale wstał z martwych (…)” (Ew. Łuk 24:5-6)


Jak wielu ludzi szuka dziś Zmartwychwstałego Pana Jezusa w martwych przedmiotach, często oddając im przy tym cześć należną jedynie Wszechmogącemu Bogu.

 

Gdyby Pan Jezus nie wstał z martwych to zapewne dziś miliony chrześcijan pielgrzymowałoby do świętego grobu, opłakując swego Nauczyciela. Ale nasz Pan Zmartwychwstał i uczniowie nie chodzili już do pustego grobu. Pamiętając Jego słowa:

,,A gdy przebywali w Galilei, rzekł im Jezus: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. I zabiją go, ale On trzeciego dnia będzie wskrzeszony z martwych (…)” (Ew. Mat. 17:22-23),

oraz słowa zapewnienia skierowane do Marty: „(…) Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?’’ (Ew. Jana 11:25-26)


Może dziś Twoje serce stać tylko na zaufanie Bogu jedynie w tym życiu, a kiedy zdarza się śmierć bliskich, pojawia się lęk i niepewność. Myślisz, że kiedyś przyjdzie kolej na Ciebie, i to będzie koniec wszystkiego.

 

Zmartwychwstały Pan Jezus zapewnia wieczność, a nie pełne lęku oczekiwanie na śmierć.

Zwróć uwagę na cytowane słowa Pana Jezusa z Ew. Jana: „Czy wierzysz w to?”

Zmartwychwstały Pan jest żywą nadzieją. Nadzieją, której potrzebuje każdy człowiek, również i Ty Drogi Przyjacielu.

 

Job, w swojej żywej nadziei, tak prorokował: ,,Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie! Że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga. Tak! Ja sam ujrzę go i moje oczy zobaczą go, nie kto inny (…)” (Ks. Joba 19:25-27)

 

Co było pewnością Joba? Wiara w Bożą moc panowania nad życiem i śmiercią. Zmartwychwstały Pan Jezus Chrystus zapewnia każdego, kto Jemu zaufa, „kto żyje i wierzy we mnie” - jak powiada pismo - że nie umrze na wieki !

 

Jeśli dzisiaj masz poruszone serce to wiedz, że to Zmartwychwstały Pan stoi u drzwi Twego serca i puka, czy otworzysz żeby w nim zamieszkał? Nie zwlekaj bo oto idą dni, kiedy nasz Pan wkrótce przyjdzie i ujrzy go wszelkie ciało i każde kolano przed Nim się zegnie.

 

Przyjdzie jako Zbawiciel po tych, którzy go oczekują oraz jako Sędzia dla tych, którzy go odrzucili.

 

Co wybierasz?

Admin

 

30.01.2012

„Aby Go poznać” to temat ferii zimowych 2012 zorganizowanych w ostatnich dniach zimowych wakacji w naszym zborze. Celem spotkania było bliższe poznanie Boga.

Podobnie jak w poprzednich latach, wspólny czas był wypełniony m.in. spotkaniami z ciekawymi ludźmi, którzy opowiadali o swoich doświadczeniach w poznaniu Boga.

W tym roku byli nimi: kierownik placówki w Mechowie Władysław Skiba z żoną Elżbietą oraz Marcin Maksymowicz z siostrą Beatą -braterstwo ze Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Goleniowie.

 

Brat Marcin opowiedział o czasach kiedy po raz pierwszy zetknął się ze Słowem Bożym i jaki wpływ ono na niego wywarło. Przestrzegał również młodzież przed nierozsądnym i nierozważnym życiem oraz nietrafnymi decyzjami, których konsekwencje mogą być bolesne. Jako nauczyciel i wychowawca w gimnazjum przekazał obecnym wiele ciekawych spostrzeżeń i praktycznych rad. Zaś wieczorem usłużył młodzieży Słowem Bożym zapisanym w 3 rozdziale Trenów.

Siostra Beata podzieliła się historią swego nawrócenia, a także zachęcała uczestników do społeczności z Bogiem. Mottem jej wypowiedzi było hasło: „Z BOGIEM WSZYSTKO JEST MOŻLIWE”.

 

 

Podczas kolejnego wieczoru „z gośćmi” świadectwem swej społeczności z Bogiem dzieliło się małżeństwo Skibów.

Brat Władek wspominał chwile kiedy po raz pierwszy Bóg do niego przemówił oraz perypetie rodziny jakie były z tym związane. Mówił o tym jak każdego dnia w modlitwie powierzał Bogu życie swoje oraz tych, którzy byli podwładnymi w trudnych i niebezpiecznych chwilach podczas pełnienia służby w straży pożarnej. Zachęcał wszystkich nas do życia w miłości Bożej, która jest najlepszym świadectwem naszej przynależności do Boga. Tego właśnie doświadcza we własnym życiu.

Siostra Ela była wdzięczna Bogu opowiadając, jak zachował ją i tych, którym miała udzielić pomocy pracując w pogotowiu ratunkowym. Mottem jej wypowiedzi było stwierdzenie, że WARTO ZAUFAĆ BOGU.

 

Dziękujemy naszemu Panu za ten dobry i owocny czas jaki nam darował, oraz za osoby, które tym razem postawił na naszej drodze, aby podzieliły się świadectwem Bożej łaski, miłości i dobroci w swoim życiu.

Nasz Pan Jezus Chrystus, jako ten Dobry Pasterz, powiedział:

„…Owce moje głosu mojego słuchają

i Ja znam je, a one idą za mną

i Ja daję im żywot wieczny, i nie

giną na wieki, i nikt nie wydrze ich

z ręki mojej…”

(Ew.Jana 10:27-28)

 


 

25.12.2011

Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel,

którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym [..]

Ew. św. Łuk. 2;8-11

Dzieci i młodzież przedstawili to wydarzenie w kilku scenach,recytując Słowo Boże oraz grając i śpiewając Bogu na chwałę

18.12.2011

Drogi Przyjacielu zbliżają się święta Bożego Narodzenia ,jest to kolejny rok jaki jest ci dany, abyś mógł przeżyć te dni. Może nigdy zastanawiałeś się nad ich istotą, i nigdy nie zastanawiałeś się kto tak naprawdę jest przyczyną tego święta. Chcę Ci powiedzieć ,że to nie jest tylko maleńkie dziecię spoczywające zawsze przez cały rok na ręku matki. Ale jest to sam Bóg który utożsamił się z nami, przyjmując na krótko postać człowieka ,od narodzenia aż do śmierci. Przytoczę kilka przykładów zapisanych w Bożym słowie o tym wielkim dniu

 

 

,,..A byli w tej krainie pasterze w polu

czuwający i trzymający nocne straże

nad stadem swoim.

 

I anioł Pański stanął przy nich,

a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła;

i ogarnęła ich bojaźń wielka.

 

I rzekł do nich anioł :nie bójcie się,

bo oto zwiastuję wam radość wielką

,która będzie udziałem wszystkiego ludu

 

Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel,

którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym [..]

Ewangelia św. Łukasza 2;8-11

 

,,Albowiem dziecię narodziło się nam
syn jest nam dany
i spocznie władza na jego ramieniu,
i nazwą go; Cudowny Doradca, Bóg Mocny,
Ojciec Odwieczny ,Książ ę Pokoju [..]

Księga Izajasza 9;5

 

,,.Wielokrotnie i wieloma sposobami

przemawiał Bóg dawnymi czasy

do ojców przez proroków;

Ostatnio, ukresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego

ustanowił dziedzicem wszechrzeczy [..]

List do Hebrajczyków 1;1-2

 

,,..Ponieważ w nim zostało stworzone

wszystko, co jest na niebie i na ziemi,

czy trony, czy panowania, czy nadziemskie władze

czy zwierzchności;

wszytko przez niego i dla niego

zostało stworzone [..]

List św. Pawła do Kolosan

 

 

,,..Wiemy też, że Syn Boży przyszedł

i dał nam rozum, abyśmy

poznali tego, który jest prawdziwy,

w Synu jego, Jezusie Chrystusie.

On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym [..]

Pierwszy list św. Jana 5;20

 

 

 

06.11.2011

,,I przynosili do niego dzieci,aby się ich dotknął [..]

,,I brał je w ramiona,błogosławił,kładąc na nie ręce'' Ew.Marka 10:13,16

Dzisiejsze uroczyste nabożeństwo  poświęcone było Błogosławieństwu dzieci. Modliliśmy się o mądrość rodziców w ich wychowywaniu ,aby potrafili też mądrze kochać je, okazując cierpliwość i konsekwencje w wychowywaniu.Nie dla siebie ale dla naszego Pana Jezusa Chrystusa.Pastor zboru modlił się o każde przyniesione dziecko z osobna o Anie,Przemka,Kubę,Dawida,Natana i Łukasza

 

01.10.2011

Święto plonów jest podziękowaniem naszemu Wszechmogącemu Bogu za zebrane tegoroczne plony.W naszych  modlitwach dziękowaliśmy za Boże błogosławieństwo codziennego chleba na naszym stole,tak często niedocenianego przez tych którzy go mają,w modlitwach pamiętaliśmy o tych którzy tego chleba nie mają

W dniu 10 lipca 2011 r odbyła się doniosła uroczystość chrztu wiary,do chrztu przystąpiły dwie osoby Sara oraz Sabina które złożyły  przed zborem świadectwo swej wiary.Słowem Bożym usługiwał Br.Jan Tołwiński który w oparciu o Słowo Boże głosił czym jest biblijna wiara  ,,Kto uwierzy i się ochrzci,zbawiony będzie''.Aktu chrztu dokonał pastor zboru Br.Marek Małolepszy

08.05.2011

Brat Waldemar Świątkowski Pastor Kościoła Chrystusowego w Połczynie Zdroju był gościem naszego zboru.Tematem rozważania Słowa Bożego był fragment zapisany w Księdze Jeremiasza 17.7-8 ,,Błogosławiony mąż,który polega na Panu,którego ufnością jest Pan!''.Jest to szczególne słowo do każdego który boi się Pana,prawdziwym warunkiem społeczności z Panem Jezusem Chrystusem jest wiara i zaufanie

Ferie zimowe 2011

Grupa dzieci oraz młodzieży wypoczywała podczas tegorocznych zimowych ferii   w naszym zborowym
ośrodku rekolekcyjnym  Wśród dzieci z  rodzin ze zboru w Międzyzdrojach były również dzieci i młodzież z okolicznych miejscowości.


Oprócz czasu wypełnionego grami i zabawami, obecni mieli okazję posłuchać  Słowa Bożego oraz wziąć udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Byli nimi: Jan Małolepszy -pastor honorowy naszego zboru -  z żoną Zofią oraz obecnie pełniący ten urząd pastor Marek Małolepszy.

Zaproszeni goście opowiadali o swej społeczności z Bogiem  dzieląc się
świadectwem  swego nawrócenia. Młodzi uczestnicy spotkań zadali gościom wiele różnych pytań,  na
które otrzymali wyczerpujące i budujące odpowiedzi.

Był to błogosławiony czas, podczas którego młodzi ludzie mogli dowiedzieć się o dobroci niezmiennego w swej miłości i trosce Boga w ich codziennym życiu od czasu  upamiętnia i nawrócenia do dnia dzisiejszego, którą
potwierdza Słowo Boże z Księgi Izajasza:

"Pozostanę ten sam aż do waszej starości
i aż do lat sędziwych będę was nosił;
Ja to uczyniłem i Ja będę nosił,
i Ja będę dźwigał i ratował".

(Iz.46:4)

 

 


 

W dniu 27 października 2010 r. gośćmi naszego zboru byli bracia i siostry z
New Life Baptist Cherch z Nottingham: Huw i Alison Williams oraz Brian i
Brenda Harison. Tłumaczeniem gości zajęła się siostra Jadwiga
Hoffman-Kozłowska.

W usłudze Słowem Bożym brat Huw mówił o pragnieniu, Bożej miłości i
przebaczeniu. Na podstawie Dziejów Apostolskich i przykładzie Ap. Pawła oraz
Księgi Ozeasza zadał pytanie - jaka jest największa zbrodnia, której Bóg by
nie przebaczył? Nie ma takiej zbrodni, ponieważ Bóg jest miłością, kocha i
przebacza - to jest dobra wiadomość dla każdego zgubionego człowieka.

Goście zaśpiewali kilka wspaniałych pieśni - Bóg obdarzył siostrę Alison
cudownym głosem więc słuchanie było wielką przyjemnością. Nasze spotkanie
zakończyliśmy wspólną kolacją, podczas której małżeństwo Huw i Alison
podzielili się świadectwem, w jaki sposób Jezus Chrystus stał się ich Panem
i Zbawicielem.

 

 

 

W dniu 23 października 2010 r. odbyło się spotkanie sióstr naszego zboru,
podczas którego omówiono sprawę organizacji przyszłych zebrań siostrzanych
oraz dalszej działalności.

 

 

Biwak w Kozielicach

W dniach od 25 do 27 czerwca 2010 r.dzieci oraz młodzież spędziły wspaniały czas pod namiotami,w programie:wycieczki rowerowe,szkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej,zwiedzanie  byłego lotniska,farmy wiatrowej oraz gry i zabawy.W biwaku wzięły udział również dzieci spoza zboru

 

 

 

Brat Jan Tołwiński, Pastor Biblijnego Kościoła Baptystycznego w
Warszawie-Aninie, był (w dniach od 13 do 20 czerwca 2010 r.) gościem naszego
zboru.
Umiłowany w Panu gość w sposób szczególny "nakarmił nas" Słowem Bożym.

Tematem rozważania była suwerenna wola Boża w
usprawiedliwieniu grzesznika, a także zbawienie ludzkiej duszy, jako główny
przekaz Biblii w ratowaniu zgubionego człowieka.
Był to dla nas błogosławiony czas, w którym Br. Jan przypomniał nam
podstawy Bożego poselstwa
oraz jakie powinno być właściwe zastosowanie biblijnych prawd w życiu
wierzącego.

Szczególnym nabożeństwem i modlitwą całego zboru
dziękowaliśmy naszemu Bogu za miniony rok szkolny nauczania biblijnego,
powierzając Bożej opiece nasze dzieci i młodzież oraz czas zbliżających się
wakacji.

Po nabożeństwie zorganizowaliśmy wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Siostry
upiekły wyśmienite ciasta i przygotowały smaczne sałatki. Był również
czas na wspólne gry i zabawy. Bardziej odważni zażyli pierwszej kąpieli w
morzu.


 

W dniach 11 i 12 kwietnia 2010 r. w Oświęcimiu - Brzezince odbył się Marsz Żywych.wzięli  w nim udział ludzie wierzący z całej Polski, między innymi również młodzież z naszego zboru. Marsz odbywa się pod patronatem Stowarzyszenia „Służba Szalom” ze zboru z Oświęcimia.

Marsze - będące  hołdem i wyrazem pamięci o ofiarach Holokaustu - organizowane są od ponad 20 lat i tradycyjnie odbywają się  w Dzień Pamięci Ofiar Zagłady (Jom HaShoah), ustanowiony 12 kwietnia 1951 r. przez izraelski parlament - Knesset.

W tym dniu Żydzi z całego świata (w większości młodzież) oraz nadal żyjący byli więźniowie obozu  Auschwitz wspominają Holokaust i tych, którzy tragicznie zginęli. Zginęli tylko dlatego, że byli Żydami.

Maszerując ramię w ramię z Żydami  pokazujemy temu narodowi, a także Polakom, że kochamy Izraelitów tak, jak kochamy naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Uczestnicząc w Marszu Żywych idziemy jako PRZYJACIELE IZRAELA Z POLSKI niosąc transparent  z takim właśnie napisem!

 

Zdjęcia z Marszu Żywych 2010,oraz relacje uczestników

 

 

 

W dniu 12.04.2010r., razem z młodzieżą  naszego zboru brałam udział w "Marszu Żywych" w Oświęcimiu.Spotkałam tam bardzo dużo ludzi z różnych krajów świata narodowości żydowskiej Najbardziej wstrząsnęło mną to kiedy młodzi Żydzi wychodzili zapłakani z krematorium. Na widok ich zapłakanych i pełnych bólu twarzy ściskało się serce.Oni wychodzili z miejsca, gdzie mordowano i spalano ich przodków... Sara

W kwietniu br. uczestniczyłam w Marszu Żywych w Oświęcimiu. Czas, który tam spędziłam, głęboko zapadł mi w serce.

Na terenie obozu Auschwitz zwiedziłam rożne miejsca, w których tak bardzo cierpiał Boży lud. Szczególnie mocno utkwiło mi w pamięci krematorium - miejsce, w którym palono zwłoki wcześniej zagazowanych ludzi.

Kiedy modliliśmy się przed tym budynkiem i jednocześnie czekaliśmy na swoją kolej do wejścia, z wnętrza wyszła grupa z Izraela i wówczas wujek, który oprowadzał nas po terenie obozu, powiedział jedno zdanie: ,,To wygląda tak, jakby naród izraelski znowu powrócił do życia, jakby umarli tam ludzie powstali z martwych”. To zdanie oraz obraz wychodzących zapłakanych i smutnych Izraelitów na zawsze utkwi mi w pamięci. Widok ten głęboko mnie poruszył.

Dla mnie był to dobrze spędzony czas, gdyż mogłam poznać miejsce cierpień wybranego przez Boga ludu. To mnie wiele nauczyło… Sabina

Na Marsz Żywych przyjechałem, aby się utożsamić z obecnymi tam ludźmi, poczuć tę wyjątkową atmosferę. Najbardziej  podobało mi się to, że  mogłem poznać i porozmawiać z niektórymi młodymi ludźmi z innych krajów...Piotr

 


 

W dniu 14 marca 2004 roku odbyła się doniosła uroczystość ordynacji na urząd pastora Marka Małolepszego wybranego przez zbór.Obecny pastor Jan Małolepszy przeszedł na zasłużoną emeryturę i został honorowym pastorem.W modlitwie ordynacyjnej udział wzięli:  Pastor zboru ,,Betel'' w Szczecinie Prezbiter Leon Dziadkowiec junior,Prezbiter Leon Dziadkowiec senior,Pastor zboru ,,Jeruzalem''w Świnoujściu Kaznodzieja Gabriel Kosętka oraz Pastor Honorowy zboru Międzyzdroje Jan Małolepszy

 

Pieśnią usłużyły dzieci naszego zboru oraz braterstwa Kosętka Gabriel i Joanna,wtórował na mandolinie Leon Dziadkowiec senior

 

 


 

Początki dzisiejszego zboru

 

Pierwsze nabożeństwa  odbywały się w prywatnym domu braterstwa Małolepszych

 


 


 

Każdego roku przybywało wiernych /uroczystość chrztu  w Wisełce/

 

200

 

 

 

Na uroczystość chrztu przybyły rodziny,znajomi,turyści będący nad jeziorem

Kolejny ślub w naszym zborze


 

Dzieci i nauczyciele- Małgorzata,Janeczka,Gosia,Andrzej

Dzieci podczas usługi wierszem,pieśnią

Zakończenie roku szkolnego,pastor zboru Jan Małolepszy wręcza świadectwa

Pastor Jan Małolepszy z ówczesną radą zboru

 


Budynek mieszkalny br.Małolepszych w których odbywały się nabożeństwa stał się za ciasny,w związku z tym przystąpiliśmy do budowy domu modlitwy na ul.Emilii Plater30

 

 

Pastor zboru nie tylko pracował na budowie ale też kierował budową i czuwał nad każdym elementem wykonywanej pracy

 

Nabożeństwa

  • Niedziela godz. 10.00
  • Środa godz. 18.00
  • studium biblijne
  • Placówka Mechowo
  • Niedziela godz.10.00
  • Środa godz.18.00
  • studium biblijne
  • Spotkania młodzieżowe
  • Sobota godz.17.30
  • sobotnio/niedzielne wg ustaleń o godz.17.30

Werset tygodnia

,,Kto się boi Pana,ma mocną ostoję,i jeszcze jego dzieci mają w niej ucieczkę."

Przyp Salomona 14,26

Kontakt

KECh - Zbór w Międzyzdrojach 
ul. Emilii Plater 30a
72-500 Międzyzdroje
tel.: (91) 328 13 84
tel. kom.: 609 737 468
e-mail: miedzyzdroje@kech.pl

Ośrodek Rekolekcyjny-rezerwacja
tel.kom.696 057 483
tel.kom.696 057 236

Szukaj

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj64
mod_vvisit_counterWczoraj38
mod_vvisit_counterTen tydzień64
mod_vvisit_counterTen miesiąc959
mod_vvisit_counterWszystkich611432

Aktualnie: gości 35 połączonych
 , 
Od: 2012-03-04 17:34
Visitors Counter
Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając z tej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przejdź do polityki cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies. [Zamknij]