»Strona główna » Archiwum
Archiwum - Wydarzenia 2013
Article Index
Archiwum
Wydarzenia 2016
Wydarzenia 2015
Wydarzenia 2014
Wydarzenia 2013
Wydarzenia 2012
Wydarzenia 2011
Wydarzenia 2010
Ordynacja na Pastora
Początki zboru
Chrzest wiary
Nauczyciele
All Pages

 

17.12.2013

 

A Słowo ciałem się stało (...) Ew.Jana 1:14

Boże Narodzenie 2013

 

Święta Bożego Narodzenia są przez zdecydowaną większość ludzi obchodzone „tradycyjnie”. Zazwyczaj ich myśli skoncentrowane są na sprawach około świątecznych i przygotowaniach do wigilijnego stołu.

Bardzo często główna postać, jaką jest Jezus Chrystus, nie jest w centrum uwagi mimo, że:

„(...) w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy trony czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; przez niego i dla niego zostało stworzone.” (Kol 1:16)

 

Ten, o którym mówi Izajasz:

„W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię.

Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po sześć skrzydeł,

Dwoma zakrywał twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał.

I wołał jeden do drugiego:

Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów!

Pełna jest wszystka ziemia chwały jego.” (Iz. 6:1-3)

 

Pan wstał z tronu, a w niebie zaległa cisza, gdy się stało jasne, że to sam Pan pójdzie wykonać dzieło zbawienia. Co nieco możemy przeczuć z tych wydarzeń, które miały miejsce niedaleko Betlejem, kiedy zastępy niebiańskie towarzyszyły Panu, wołając w obecności pasterzy: Chwała na wysokościach Bogu!

 

Ten, który jest Panem wszechświata leży w brudnej stajni. Co za kontrast!

 

„Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany

I spocznie władza na jego ramieniu,

I nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny,

Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.” (Iz. 9:5)

 

Zanim Jezus Chrystus przyszedł, aby dokonać dzieła zbawienia, posłał Jana Chrzciciela, aby wzywał ludzi do pokuty i upamiętania, przygotowywał drogę Pańską, prostował fałszywe myślenie o Nim, naprawiał złe wyobrażenia. Mimo tego, jak ważną odgrywał rolę, nie wszyscy dawali mu posłuch, nie wszyscy się z nim zgadzali.

 

Dziś, po upływie 2000 lat od tamtych wydarzeń, ludzie ogarnięci „przedświąteczną gorączką”, często nie mają czasu by zastanowić się głębiej nad ich sensem. Najważniejsze stały się sprawy doczesne. Kto dziś myśli o upamiętaniu i potrzebie pokuty? Jakie miejsce w tym wszystkim zajmuje Jezus Chrystus? Czy najważniejsze? Warto odpowiedzieć sobie na te pytania.

 

Jakie naprawdę jest współczesne myślenie o Bożym Narodzeniu?

- dla jednych Jezus jest Bogiem tradycyjnego obrzędu, dla drugich wiecznym dzieciątkiem w lśniącej stajence, jeszcze inni przyznają wprawdzie, że to Bóg objawiony w ciele, ale jakiś daleki, nierzeczywisty i bez większego wpływu na ich życie.

 

Drogi Przyjacielu, który czytasz te słowa, zachęcamy Ciebie do bliższego poznania Pana – takiego o jakim mówi Słowo Boże, a wówczas być może Jezus Chrystus stanie w centrum Twoich świąt.

 

Życzymy Wszystkim błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, aby Odwieczny Ojciec i Książę Pokoju stał się istotą i prawdziwą radością wigilijnego stołu.

 

Admin

17.11.2013

Najstarszą osobą w naszej społeczności jest siostra Józefa,jest to nasza ciocia Józia jak ją nazywamy,niedługo skończy 90 lat. w histori jej życia niesamowite jest to,że pomimo trudów jakie miała nasz dobry Bóg ktoremu oddała swoje życie w roku 1946 przeprowadził ją w wierze do dnia dzisiejszego.Historii z życia siostry Józefy można posłuchać w zakładce ,,Kazania''

Tak oto Bóg mówi w swoim słowie do tych którzy jemu zaufali;


"Pozostanę ten sam aż do waszej starości
i aż do lat sędziwych będę was nosił;
Ja to uczyniłem i Ja będę nosił,
i Ja będę dźwigał i ratował".

(Iz.46:4)

Zasadzeni w domu Pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego.

Jeszcze w starości przynoszą owoc, są w pełni sił i świeżości,

Aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką moją i nie ma w

nim nieprawości. .16

 

21.10.2013

Zapraszamy do obejrzenia video relacji z konferencji młodzieży z dn.21-22 września br

http://www.youtube.com/watch?v=BxYSvtbIpIc&feature=youtu.be

 

08.09.2013

,,Nie daj się pokonać'' to temat konferencji młodzieży w naszym zborze.W dniach 21-22 września /sobota-niedziela/, początek w sobotę o godz.11:00

 

01.09.2013

Nowy rok szkolny 2013/2014 rozpoczęliśmy uroczystym nabożeństwem. W
modlitwach  powierzyliśmy dzieci i młodzież Bożemu prowadzeniu oraz Jego
łasce. W czasie nabożeństwa swoim  świadectwem podzielił się brat Andrzej
Wardziński - gość z Warszawy, który dopiero w dorosłym życiu dowiedział się
o tym, że z pochodzenia jest Żydem. Opowiedział o  tym, jak Jezus Chrystus
zmienił jego życie i tym samym życie  całej jego rodziny.

 

25.08.2013

Zapraszamy do wysłuchania kazań Kaznodzieji Ewangelisty  Henryka Dedo - więcej informacji znajdziesz www.gospel.pl

 

03.07.2013

Na czas wakacji i urlopów zapraszamy do naszego Ośrodka Rekolekcyjnego /więcej informacji znajdziesz w zakładce ,,Ośrodek Rekolekcyjny''/ w Tym czasie będzie możliwość wysłuchania wykładów Słowa Bożego przez zaproszonych gości

Wykłady rozpocznie pastor Jan Tołwiński ze zboru Baptystycznego w Warszawie -Aninie od 12 lipca (przez dwa tygodnie) w środy o godz. 18 i
niedziele godz.11

 

 

17.06.2013

Uroczystym nabożeństwem zakończyliśmy rok szkolny,w naszych modlitwach dziękowaliśmy Bogu za miniony rok szkolny za Jego błogosławieństwo oraz Słowo które dzieci i młodzież mogły poznawać.Wszyscy otrzymali drobne upominki i świadectwa ukończenia.Młodzież usłużyła pieśnią dziękując Bogu za Jego miłość i dobroć jaką nam okazuje.Po nabożeństwie udaliśmy się na wspólne ognisko gdzie mogliśmy spędzić dobry czas przy biesiadnych stołach.Nie zabrakło zabaw z piłką,konkurencji oraz czas na uwielbienie naszego Pana Jezusa Chrystusa grając i śpiewając z wdzięcznościa w naszych sercach na Jego chwałę

 

http://www.youtube.com/watch?v=NVljA0eOma0

 

 

11.06.20

Konferencja w Nowym Tomyślu "Szukaj i Ratuj" 24-26 maj 2013 /więcej w zakładce,,Młodzież''/


16.05.2013

Słowo zawsze aktualne

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Rzymian 6:23


Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie.

Rzymian 10:931.03.2013

Dzisiejsze uroczyste nabożeństwo Wielkanocne rozpoczął pastor zboru Marek Małolepszy od czytania Słowa Bożego do ktorego wysłuchania zapraszamy w zakładce,,kazania''.Dzieci i młodzież przygotowały przedstawienie mówiące o niezwykłym wydarzeniu jakim jest Zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa

 

25.03.2013

Wielkanoc 2013

"Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest
osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego"
(Ew.Jana 3,18).

Święta Wielkanocne są chwilą zadumy nad przemijaniem naszego życia -
podróży, której celem jest wieczność.

Życie jest jedyną szansą daną nam od Boga, abyśmy przyjęli ułaskawienie z
grzechów od jedynego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Od naszej decyzji -
podjętej za życia - zależy gdzie spędzimy długą, nieskończoną wieczność. Czy
będzie ona spędzona u boku Pana, czy też będzie to miejsce wiecznego
oddalenia od Niego.

Jeśli jeszcze nie wiesz, gdzie będzie twoje miejsce, to jesteś w śmiertelnym
zagrożeniu. Nie możesz tkwić w niewiedzy i niepewności.

Święta Wielkanocne pokazują nam jedyną drogę do wieczności z Bogiem w osobie
Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ nasze usprawiedliwienie z wiary darmo z
łaski związane jest nieodłącznie z Jego zmartwychwstaniem. Otwarty grób
upewnia nas, że Bóg przez dzieło swojego Syna złożył doskonałą ofiarę.

Zmartwychwstanie Jezusa potwierdza to, że Bóg osądził wszystkie nasze
grzechy w swoim Synu - naszym zastępcy, w tych trzech godzinach ciemności na
krzyżu. Nie musimy obawiać się już żadnego sądu. Dzięki Jego śmierci i
zmartwychwstaniu doświadczyliśmy, czym jest prawdziwa miłość i pojednanie z
Ojcem, a więc:
"Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest
osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego"  (Ew.
Jana  3,18)

Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie
wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie
sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to
wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych (Dz. 17,30-31).


Czas życia na ziemi to czas naszej decyzji, gdzie spędzimy wieczność.

Życzymy wszystkim błogosławionych świąt zmartwychwstania Pańskiego. Są to
szczególne święta dla tych, którzy uwierzyli:

"Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa,
który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej
przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i
nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was" (1
Piotra 1,3-4)

Admin

 

 

12.03.2013

 

 

W piątek 8 marca, korzystając z gościnności zboru w Międzyzdrojach przyjechałyśmy z Kamienia Pomorskiego małą grupką ( kilka z nas rozchorowało się – niestety ) „uczcić” Dzień Kobiet nad morzem. Dobry Bóg okazał nam wielką łaskę dając piękną słoneczną pogodę. Cieszyłyśmy się społecznością ze sobą i naszym Panem. Miałyśmy wspaniały czas gdy dzieliłyśmy się tym co przeżywamy, a potem modliłyśmy się wspólnie prosząc, byśmy wzrastały w Panu i były światłem dla innych. Oprócz duchowej „uczty”, było dużo śmiechu, radości i żartów.

Już planujemy kolejny wypad- może do teatru?

Mariola


W dniu 8 marca miałyśmy spotkanie ,czas jaki spędziłyśmy ze sobą jest czasem nie powtarzalnym , błogosławionym . Mówiłyśmy o tym jak radzimy sobie w życiu , opowiadałyśmy swoje świadectwa , które są bardzo budujące . Nasza siostra z Goleniowa Beata Maksymowicz mówi ,że można się wygadać , jest się zrozumianą , nikt cię nie ocenia a wspiera, pociesza a co najważniejsze modlimy się za siebie.  Mogłyśmy zażyć ukojenia ciała w SPA i naśmiać się a to wszystko w Bożym Duchu. Nawiązałyśmy relacje , i mamy w sobie wsparcie.

Ania

 

05.02.2013

Ferie zimowe 2013 rozpoczęliśmy nabożeństwem.

Głównym przekazem Słowa Bożego, zatytułowanym: ,,Wskazania dla młodych", był
fragment zapisany w Księdze Kaznodziei Salomona

,,Raduj się, młodzieńcze, w swojej młodości
I bądź dobrej myśli, póki jesteś młody.
Postępuj tak, jak każe ci serce,
i używaj, czego pragną twoje oczy.
Lecz wiedz, że za to wszystko
pozwie cię Bóg na sąd"
(Kazn. 11:9)

Brat Marek Małolepszy, pastor zboru, wyjaśnił obecnym (w oparciu o własne
doświadczenie) na czym polegają w młodzieńczym wieku te słowa Na zakończenie
życzył uczestnikom Bożego błogosławieństwa i udanych ferii.


Tegoroczny temat feryjnych spotkań brzmiał: ,,Czas na zmiany - rola dzieci
Boga w tym świecie", zaś mottem stały się słowa: "Kiedy Bóg posyła swoje
Słowo to ono nie wraca próżno, ale wykona wolę Tego który je posłał".

http://www.youtube.com/watch?v=FVnN2me8UzE


W trakcie uczestnicy mogli m.in. usłyszeć świadectwa zaproszonych gości o
tym, jakie zmiany nastąpiły w ich życiu kiedy oddali swoje życie Bogu. Wśród
nich było małżeństwo Irena i Stanisław Stanke. Brat Stanisław wspomniał czas
kiedy odkrył znaczenie Biblii w osobistej relacji z Bogiem: w codziennym
życiu oraz relacjach małżeńskich. Siostra Irena przyznała, jak bardzo
buntowała się kiedy mąż zachęcał ją do czytania Pisma Świętego, ale nadszedł
czas kiedy Jezus Chrystus zwyciężył w jej sercu i odtąd Jego Słowo jest dla
niej wyjątkowo cenne.

Dziękujemy naszemu Bogu za czas społeczności, jaki  mogliśmy mieć z Nim oraz
między sobą

 

05.01.2013

 

Nowy  rok 2013 rozpoczniemy tygodniem modlitwy. W dniach 13-20 stycznia br. będziemy modlić się wraz z braćmi i siostrami w Chrystusie na całym świecie.

 

Myśl przewodnia  tygodnia modlitwy  brzmi:  ,,Chodząc z Bogiem”.

 

Niedziela: „Chodząc z Bogiem  - ponieważ On uniżył samego siebie”;

Poniedziałek: „Chodząc z Bogiem  -  ponieważ On nas wezwał”

Wtorek: „Chodząc z Bogiem - ponieważ On nas kocha”;

Środa: „Chodząc z Bogiem - ponieważ On nas wyswobadza”;

Czwartek: „Chodząc z Bogiem  - ponieważ On nas łączy”;

Piątek: „Chodząc z Bogiem  - ponieważ On przekracza granice”;

Sobota: „Chodząc z Bogiem  - ponieważ On pragnie sprawiedliwości

Niedziela: „Chodząc z Bogiem - ponieważ On daje nam radość”;

 

Zapraszamy na nabożeństwa modlitewne w niedzielę o godz.11

  

Nabożeństwa

  • Niedziela godz. 10.00
  • Środa godz. 18.00
  • studium biblijne
  • Placówka Mechowo
  • Niedziela godz.10.00
  • Środa godz.18.00
  • studium biblijne
  • Spotkania młodzieżowe
  • Sobota godz.17.30
  • sobotnio/niedzielne wg ustaleń o godz.17.30

Werset tygodnia

,,Kto się boi Pana,ma mocną ostoję,i jeszcze jego dzieci mają w niej ucieczkę."

Przyp Salomona 14,26

Kontakt

KECh - Zbór w Międzyzdrojach 
ul. Emilii Plater 30a
72-500 Międzyzdroje
tel.: (91) 328 13 84
tel. kom.: 609 737 468
e-mail: miedzyzdroje@kech.pl

Ośrodek Rekolekcyjny-rezerwacja
tel.kom.696 057 483
tel.kom.696 057 236

Szukaj

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj67
mod_vvisit_counterWczoraj38
mod_vvisit_counterTen tydzień67
mod_vvisit_counterTen miesiąc962
mod_vvisit_counterWszystkich611435

Aktualnie: gości 36 połączonych
 , 
Od: 2012-03-04 17:34
Visitors Counter
Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając z tej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przejdź do polityki cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies. [Zamknij]