»Strona główna » Archiwum
Archiwum - Wydarzenia 2015
Article Index
Archiwum
Wydarzenia 2016
Wydarzenia 2015
Wydarzenia 2014
Wydarzenia 2013
Wydarzenia 2012
Wydarzenia 2011
Wydarzenia 2010
Ordynacja na Pastora
Początki zboru
Chrzest wiary
Nauczyciele
All Pages

 

21.12.2015

 

 

 

 

 

 

Narodził nam się Zbawiciel, Chrystus Pan!

Przed nami niezwykłe wydarzenie. Wydarzenie, które świętuje się każdego roku, i nie chodzi tu o konkretną porę roku, ale o FAKT przyjścia na świat i narodzenie się w postaci cielesnej Bożego Syna - Jezusa Chrystusa!

Było to tak wielkie wydarzenie w skali całego świata, że zmieniono istniejący kalendarz na nowy i na nowo zaczęto odliczać bieg czasu. 2015 lat temu Jezus Chrystus narodził się w Betlejem. W Ewangelii Jana 1:11-13 czytamy:

„Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego. Którzy narodzili się nie z krwi ani cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.”

Narodzenie Pańskie oznajmia nam o żywej nadziei zbawienia i życia wiecznego w domu Boga Ojca, i szczęśliwy człowiek, który w łasce został odrodzony do takiej żywej nadziei przez Pana Jezusa Chrystusa.

Życzymy wszystkim błogosławionych świąt, pokoju i radości, gdyż narodził się nam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan!

 

 

 

 

13.12.2015

 

 

W dniach 2-4 stycznia 2016 odbędzie się w naszym zborze konferencja młodzieżowa pod hasłem,,POKOLENIE".Więcej informacji w zakładce,,Młodzież"

 

 

15.11.2015

 

 

 

 

Na czym opiera swą wiarę człowiek wierzący?,jest 5 filarów - są nimi:

Tylko Pismo

Tylko Jezus

Tylko wiara

Tylko Łaska

Tylko Bogu chwała

Zapraszamy do wysłuchania poszczególnych filarów w zakładce ,,Kazania"

 

 

 

 

04.11.2015

 

 

W dniu 03.11.2015  w wieku 95 lat odeszła do Pana nasza siostra w Chrystusie Anna Ruth Skiepko z domu Parteka.Urodzona w Międzyzdrojach 16 lipca 1920 r.W naszych sercach siostra Anna pozostanie zawsze uśmiechnietą i pogodną osobą oddaną swojemu Panu

Słowo Boże mówi tak o tych którzy odeszli:

,,.A nie chcemy,bracia abyście byli w niepewności co do tych,którzy zasnęli,abyście się nie smucili,jak drudzy,którzy nie mają nadziei.

Albowiem jak wierzymy,że Jezus umarł i zmartwychwstał,tak też wierzymy,że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych,którzy zasnęli..''I Tes 4:13-14

 

Pożegnanie w dniu 09.11.2015/poniedziałek/ o godz.14:00 w międzyzdrojskiej kaplicy cmentarnej

 

 

 

 

11.10.2015

 

Dzisiaj na uroczystym Nabożeństwie Dziękczynnym,dziękowaliśmy Bogu za Jego błogosławieństwa zebranych tegorocznych plonów. Słowo Boga zachęca nas do tego :,,..Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was.." [1Ts 5,18]

 

 

 

24.09.2015

 

Pastor Richard Lee z Anglii oraz Pastor Mariusz Socha z II zboru w Szczecinie byli gośćmi na środowym nabożeństwie.Tematem studium biblijnego jakie przeprowadził br.Richard była osoba Jezusa Chrystusa, na początku zadał pytanie: Czy Jezus musiał umrzeć na krzyżu?- tłumaczył br.Mariusz Socha.Całego wykładu możesz wysłuchać w zakładce ,,Kazania"

 

 

 

23.08.2015

 

http://youtu.be/fetlP9RWbmY

 

Przy pięknej słonecznej pogodzie  nad jeziorem w Wisełce siedem osób dopełniło posłuszeństwa wiary przyjmując chrzest.Każda z tych osób oddała swoje życie Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi który wyzwalając ich z niewoli grzechu dał Nowe Życie.W kazaniu nad wodą br Wiesław Dziadkowiec na podstawie Słowa Bożego oznajmił zebranym oraz przyjmującym chrzest że:,,.Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.."
2. List do Koryntian 5,17

Chrztu dokonał pastor zboru Marek Małolepszy natomiast kazanie główne na nabożeństwie wygłosił Prezbiter Leon Dziadkowiec pastor zboru,,Betel" w Szczecinie które można wysłuchać w zakładce ,,Kazania"

 

 

 

 

 

01.08.2015

 

Zapraszamy na chrzest wiary nad jezioro w Wisełce w dniu 23.08.2015 godz.10:00- wyjazd o godz.9:30

 

30.07.2015

 

Pod koniec sierpnia br.będziemy świadkami chrztu wiary w naszym zborze,do chrztu przystąpią osoby które chcą dopełnić posłuszeństwa wiary.Pismo Święte bowiem mówi,,.Kto uwierzy i ochrzczony zostanie,będzie zbawiony.[..]."Ew.Marka.16,16 .Przed chrztem wiary usłyszymy świadectwa Bożej mocy w życiu tych którzy przystępują do chrztu, w których Pan Bóg dokonał przemiany.Termin daty i godziny zostanie podany w najbliższym czasie

 

 

 

26.07.2015

 

Gościem naszego zboru jest ew.Henryk Dedo Prezes Fundacji Głosu Ewangelii który będzie usługiwał Słowem Bożym ,w środy o godz.18:00 oraz niedziele godz.11:00.Dzisiejsze Słowo ,,Duchowy człowiek" możesz wysłuchać w zakładce,,Kazania".Zapraszamy

 

 

 

12.07.2015

 

 

Zapraszamy do wysłuchania świadectwa  w zakładce ,,Kazania"brata Sylwestra Kasprzyka

 

 

05.07.2015

 

 

Zapraszamy do wysłuchania świadectwa  w zakładce ,,Kazania"brata Krzysztofa Pilcha ze zboru KZ  w Wiśle

 

22.06.2015

 

Dziękczynnym nabożeństwem zakończyliśmy rok szkolny,dziękowaliśmy naszemu Bogu za jego wiernośc,jego prowadzenie,pomoc,ochronę.Za Słowo które nam dał w nauczaniu dzieci i młodzieży.Po nabożeństwie spotkaliśmy się przy ognisku na pieczeniu kiełbasek,wspaniałych wypiekach i sałatkach przygotowanych przez nasze siostry.Podziękowaliśmy Bogu za wspanialą pogodę i dobry czas jaki mogliśmy spędzić razem

 

 

 

07.06.2015

 

 

Gościem naszego zboru jest brat Edward Wieczerzycki pastor Polskiego Zboru Misyjnego w Bochum,który będzie usługiwał Słowem Bożym  w środe o godz.18:00 oraz niedziele godz.11:00.Dzisiejsze Słowo można wysłuchać w zakładce ,,Kazania"

 

 

28.05.2015

 

Zbliża się czas wakacji i urlopów.


W tym letnim czasie zapraszamy na ciekawe wykłady Słowa Bożego

Usługującym będzie:
* Brat Jan Tołwiński, pastor Biblijnego Kościoła Baptystycznego w Warszawie-Aninie
od 17 czerwca (przez dwa tygodnie) w środy o godz. 18 i
niedziele godz.11

Temat: Niedola człowieka i Boży plan dla niego

 

Uroczystym nabożeństwem zakończymy rok szkolny dnia 21.06.2015.Po nabożeństwie jak co roku spotykamy się na ognisku

 

24.05.2015

 

Pastor Marek Małolepszy udzielil ślubu Kamilowi z Anią,była to wyjątkowa uroczystość gdzie dwie młode osoby przysięgały przed Bogiem.Życzymy młodej parze Bożego błogosławieństwa na całe ich życie

 

 

 

 

22.05.2015

 

Na uroczystym nabożeństwie w dniu 23.05.2015 o godz.15:00 w naszym zborze będziemy świadkami zaślubin Kamila z Anią

 

 

 

 

03.05.2015

 

W dnach od 30.04.do 03.05.2015 gościliśmy ewangelistę dyr.Radia Głos Ewangelii Henryka Dedo, który przez te dni usługiwał Słowem Bożym na Zjeżdzie młodzieży a w niedzielę na nabożeństwie-więcej informacji w zakładce,,Młodzież"

 

 

 

 

 

 

27.04.2015

 

W dniu 26.04.2015 po długiej chorobie w wieku 88 lat odeszła do Pana nasza siostra w Chrystusie Helena Radziwiłowicz.Siostra Helena była osobą pogodną,oddaną swojemu Panu do ostatnich swoich dni

Słowo Boże mówi tak o tych którzy odeszli:

,,.A nie chcemy,bracia abyście byli w niepewności co do tych,którzy zasnęli,abyście się nie smucili,jak drudzy,którzy nie mają nadziei.

Albowiem jak wierzymy,że Jezus umarł i zmartwychwstał,tak też wierzymy,że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych,którzy zasnęli..''I Tes 4:13-14

 

Pożegnanie w dniu 29.04.2015/środa/ o godz.14:00 w międzyzdrojskiej kaplicy cmentarnej

 

 

12.04.2015

 

Na dzisiejszym nabożeństwie mogliśmy wysłuchać pięknych pieśni wyrażających wdzięczność naszemu Bogu w wykonaniu siostry Joanny ze zboru Chrześcijan Baptystów w Świnoujściu

 

 

 

29.03.2015

 

Wielkanoc 2015

 

 

Zazwyczaj w czasie Świąt Wielkanocnych na stole stoi baranek wielkanocny. Czy zastanawiałeś się co on oznacza? W Starym Testamencie Bóg oznajmia Izraelitom, że warunkiem ocalenia życia przed zbliżającym się Bożym sądem i Bożym gniewem jest spożycie baranka (paschalnego). Usłyszeli, że należy tak postąpić: spożyć baranka, a jego krwią pomazać nadproże i oba odrzwia jego krwią. Uwierzyli tej wieści i tak zrobili wierząc, że uratują swoje życie (2 Moj.12:21-23).

Boża zapowiedź brzmiała: ten kto skryje się w takim domu, który ma pomazane krwią drzwi, w chwili przejścia anioła sądu i śmierci ocali swoje życie niezależnie od tego kim był lub jest. I tak się wówczas stało. A wszyscy ci którzy nie uwierzyli zginęli. Wiara w Słowa Boga była tu decydującym czynnikiem w działaniu.

Dzisiaj również, drogi Przyjacielu, Bóg oznajmia, że nadchodzi dzień jego sądu i gniewu nad upadłą ludzkością, i woła: „Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim” (Ew. Jana 3:36).

„(…) Albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus” – napisał apostoł Paweł w 1 Liście do Koryntian 5:7.

Bóg to potwierdził mówiąc, że wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie Go z martwych. Dz. Ap. 17,31.

Biblia jest Słowem, głosem Boga nawołującym do upamiętania i wiary w to, co mówi. W to, że Pan Jezus Chrystus jest sędzią żywych i umarłych. „O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż, każdy kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię jego” Dz. Ap. 10:42-43.

Możesz ocalić swoje życie przez wiarę w to, że Jezus Chrystus odniósł zwycięstwo na krzyżu nad grzechem, śmiercią oraz piekłem i ma moc odpuścić twoje grzechy jeśli Mu je wyznasz, bo Jego krew zmywa wszelki grzech, to jest ten Baranek Boży, który może i chce ocalić twoje życie. Każde życie.

Jego śmierć na krzyżu, jako doskonała ofiara za grzech, oraz Jego zmartwychwstanie trzy dni później, zapewnia nam życie wieczne, jeśli w Niego wierzymy.

Jeśli tak uczynisz będziesz ocalony, a Święta Wielkanocne zmienią zupełnie swój charakter. To już nie będzie baranek na świątecznym stole bo drzwi twojego serca będą pomazane krwią Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa - Zwycięzcy, staniesz się Jego własnością.

Życzymy wszystkim błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, zarówno tym, którzy spędzą je w kraju, jak i za granicą.

Admin

 

 

04.02.2015

 

Fotorelacja z ferii zimowych 2015

 

Zaproszoną ciekawą osobą w tym roku był br. Grzegorz Seniw który spotkał się z uczestnikami odpowiadając na zadane pytania. Jedno z pytań brzmiało, jak znalazł się w naszym zborze ?jakie życie kiedyś prowadził?. Tu br. Grzegorz opowiedział zebranym o swoim dawnym życiu które wiódł bez Boga, pełne rozmaitych złych i niedobrych rzeczy ,począwszy od codziennego pijaństwa i chuligaństwa . Ale przyszedł taki moment w jego życiu że przestraszył się takiego sposobu życia które wiodło na zatracenie. Zaczął szukać Boga w swoim życiu, nadarzyła się ku temu okazja kiedy zobaczył u jednego z pracodawców Biblię, zapragnął ją mieć na własność więc dostał ją. W domu kiedy zaczął czytać, trafił na fragment mówiący o tym ,że,, pijacy królestwa Bożego nie odziedziczą” nie zastanawiając się natychmiast sprzedał ją i wrócił do dawnego starego życia , takiego o jakim przeczytał .Ale Bóg w swoim miłosierdziu i łasce nie zapomniał o nim, ponieważ miał jeszcze w domu jeden egzemplarz Nowego Testamentu i przeczytał fragment który mówi żeby,, wejść do swej komory i modlić się a Pan wysłucha” i tak zrobił ,modlił się wyznając swoje wszystkie grzechy załamany swoim dotychczasowym życiem

Zaczął zachęcać kolegów do czytania Biblii i wtedy br. Andrzej z naszego zboru zaprosił go na nabożeństwo. Br. Grzegorz mieszkał z mamą której sprawiał wiele problemów i przykrości swoim sposobem życia ,kiedy powiedział jej o zaproszeniu zachęcała go do pójścia na nabożeństwo mówiąc ,,idź synu i szukaj Boga prawdziwego” posłuchał i poszedł. W niedługim czasie była ewangelizacja, tematem był fragment ,,Zaproszeni na ucztę weselną” w trakcie kazania poczuł się zaproszonym więc poszedł na rozmowę z ewangelistą którym był br. Henryk Dedo który opierając się na czytanym Słowie Bożym wskazał drogę do Boga świadcząc o Bożej łasce jaką okazał w Panu Jezusie Chrystusie dla zgubionego grzesznika, wtedy oddał swoje życie Bogu

Zaczął świadczyć o Zbawieniu wśród swoich kolegów i znajomych ,kilkoro z nich uwierzyło wśród nich była jego mama która doznała wiele złego od swego syna, ale widząc zupełną przemianę jego życia i słowa które mówił, że to dzięki łasce Jezusa Chrystusa się stało, Bóg otworzył jej serce i uwierzyła w Niego. Br. Grzegorz obecnie służy Panu Jezusowi jako usługujący Jego Słowem w naszym zborze ale nie tylko za kazalnicą, świadczy nadal pośród tych których żyje w mieście Międzyzdroje

Zachęcał uczestników żeby nie zadawalali się dotychczasowym życiem ale szukali w nim Bożej pomocy, Bożego ratunku bo na to nigdy nie jest za późno

 

 

 

27.01.2015

Uwaga

Jutrzejsze ferie 28.01.2015 /środa/ spotykamy się o godz.17:30

Prosimy o punktualne przybycie

 

 

 

23.01.2015

 

 

W dniu 23.01.2015 w wieku 89 lat odeszła do Pana nasza siostra w Chrystusie Józefa Małolepsza,siostra Józefa była osobą pogodną i oddaną dla swego Pana któremu oddała swoje życie w 1948 roku.Służąc Bogu była pełna pokory i miłości,do końca swych dni nieustająca w modlitwie i taka pozostanie w naszych sercach.Składamy rodzinie wyrazy głębokiego współczucia

Słowo Boże mówi tak o tych którzy odeszli:

,,.A nie chcemy,bracia abyście byli w niepewności co do tych,którzy zasnęli,abyście się nie smucili,jak drudzy,którzy nie mają nadziei.

Albowiem jak wierzymy,że Jezus umarł i zmartwychwstał,tak też wierzymy,że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych,którzy zasnęli..''I Tes 4:13-14

 

Pożegnanie w dniu 26.01.2015/poniedziałek/ o godz.14:00 w międzyzdrojskiej kaplicy cmentarnej

 

 

09.01.2015

 

Tydzień Modlitwy

11–18 stycznia 2015

Temat: Modlitwa Pańska

 

Rozpoczynamy w niedzielę o godz.11:00 w pozostałe dni o godz.18:00


Temat dnia

Tekst biblijny

Dzień 1

Ojcze nasz, któryś jest w niebie

J 17,1-26, 1 J 3,1-24

Dzień 2

Święć się imię twoje

Ps 8,1-1, Ps 19,1-14

Dzień 3

Przyjdź Królestwo twoje

Jr 33,14-26, Mt 22,1-14

Dzień 4

Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi

Mt 26,36-46

Dzień 5

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

5 M 8,6-1, Mt 6,25-34

Dzień 6

I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom

Mt 18,21-35, Łk 15,11-32

Dzień 7

I nie wódź nas na pokuszenie

1 M 39,1-23, Mt 4,1-10

Dzień 8

Ale nas zbaw ode złego;

Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków.Amen

1 Tm 6,1-21

 

Więcej informacji o Tygodniu Modlitwy znajdziesz tutaj:Tydzień Modlitwy 2015

 

 

04.01.2015

 

 

Gościem a zarazem wykładowcą na Konferencji Młodzieżowej w dniach 2-4 stycznia/od piątku do niedzieli /był brat Bartosz Sokół z CHWZ zboru w Polkowicach.Przez dwa dni usługiwał Słowem Bożym zgromadzonej młodzieży.W niedzielę wygłosił kazanie na porannym nabożeństwie które możesz wysłuchac w zakładce,kazania'.Więcej informacji o Jego służbie Bogu znajdziesz na tej stronie nalezecdojezusa.pl

 

 

  

Nabożeństwa

  • Niedziela godz. 10.00
  • Środa godz. 18.00
  • studium biblijne
  • Placówka Mechowo
  • Niedziela godz.10.00
  • Środa godz.18.00
  • studium biblijne
  • Spotkania młodzieżowe
  • Sobota godz.17.30
  • sobotnio/niedzielne wg ustaleń o godz.17.30

Werset tygodnia

,,Kto się boi Pana,ma mocną ostoję,i jeszcze jego dzieci mają w niej ucieczkę."

Przyp Salomona 14,26

Kontakt

KECh - Zbór w Międzyzdrojach 
ul. Emilii Plater 30a
72-500 Międzyzdroje
tel.: (91) 328 13 84
tel. kom.: 609 737 468
e-mail: miedzyzdroje@kech.pl

Ośrodek Rekolekcyjny-rezerwacja
tel.kom.696 057 483
tel.kom.696 057 236

Szukaj

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj70
mod_vvisit_counterWczoraj38
mod_vvisit_counterTen tydzień70
mod_vvisit_counterTen miesiąc965
mod_vvisit_counterWszystkich611438

Aktualnie: gości 38 połączonych
 , 
Od: 2012-03-04 17:34
Visitors Counter
Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając z tej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przejdź do polityki cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies. [Zamknij]