»Strona główna » Archiwum
Archiwum
Article Index
Archiwum
Wydarzenia 2016
Wydarzenia 2015
Wydarzenia 2014
Wydarzenia 2013
Wydarzenia 2012
Wydarzenia 2011
Wydarzenia 2010
Ordynacja na Pastora
Początki zboru
Chrzest wiary
Nauczyciele
All Pages

 

 

07.01.2018

 

Tydzień modlitwy 2018


14-21 stycznia 2018


Pielgrzymi i cudzoziemcy

Niedziela, 14 stycznia

 

Abraham – przykład wierzącego jako pielgrzyma (List do Hebrajczyków 11,8-10; 13,14)

 

Abraham jest jedną z najbardziej znanych postaci biblijnych, szczególnie jako przykład wiary. Jego podróż rozpoczyna się Bożym wezwaniem do opuszczenia Ur i wyruszenia w podróż w nieznane. Wiara zmienia Abrahama w pielgrzyma. Jego wiara oznacza, że został on usprawiedliwiony. Abraham uwierzył Bogu, kiedy Ten obiecał mu syna, choć obietnica ta stała w sprzeczności z tym, co możliwe, biorąc pod uwagę jego wiek, wiek jego żony oraz jej bezpłodność. Abraham uwierzył Bogu i uznano mu to za sprawiedliwość (Ga 3,6). Wiara, która poprowadziła go do opuszczenia Ur nie była przypadkowa, ale wynikała z tego, że - jak ujął to Szczepan - „Bóg chwały ukazał się naszemu ojcu Abrahamowi” (Dz 7,2). Nie była to chwała Boża, ale Bóg chwały! To objawienie umocniło jego wiarę. Jego oczekiwaniem nie było miejsce gdzieś na ziemi, ale to w niebie. Nie były to ziemie lepsze od Ur, gdzie mieszkał; wiara powiodła go przez krainę obietnicy jako pielgrzyma, ponieważ „czekał na miasto o stałych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest Bóg”.

 

Jest to prawdą dla każdego wierzącego. Tak jak Abraham, uwierzyliśmy i dostąpiliśmy usprawiedliwienia. Zbawienie jest z łaski przez wiarę (Ef 2,8-9). Dowodem tej wiary natomiast jest fakt, że człowiek porzuca wszystko i akceptuje tylko to, co oferuje mu Bóg. Świat staje się wówczas, zgodnie z obietnicą Jezusa (J 14, 1-4), jedynie etapem w naszej wędrówce do miasta, które posiada trwały fundament. Tak jak Abraham musiał porzucić wszystko, co posiadał, aby podążyć za Bogiem, tak my porzucamy to, co ziemskie, aby iść w ślady Jezusa (1P 2,21). Dla chrześcijanina nie ma nic trwałego w tym przemijającym świecie. Dlatego zwracamy się ku niebu, gdzie jest to, co wieczne i oczekujemy wiecznego miasta. Zwycięski Kościół to ten, który naśladując Chrystusa podąża w kierunku domu w niebie.

W świecie pełnym relatywizmu jako pielgrzymi posiadamy obiektywne wartości.

 

Samuel Pérez Millos

 

Powody, by dziękować:

 

 • Dziękujemy Bogu, że przez wiarę jesteśmy dziećmi Abrahama.

 • Dziękujemy Bogu za to, że towarzyszy nam w podróży.

 • Dziękujemy Bogu, że w niebie przygotowane jest dla wierzących coś znacznie lepszego niż to, co mamy tutaj.

 

Wyznanie grzechów:

 

 • Boże, przebacz nam nasz brak wiary. Przyznajemy, że często nie żyjemy jak pielgrzymi ze wzrokiem skierowanym na nasze niebiańskie miasto.

 

Prośby:

 

 • Boże, pomóż nam być mężczyznami i kobietami wiary, którzy ufają w Twój plan dla naszego życia.

 • Boże, pomóż nam uświadomić sobie, że ten świat jest dla chrześcijan jedynie przejściem do nieba, naszego domu, gdzie czeka na nas Chrystus.

 

Jako Kościół w Polsce modlimy się o:

 • nasz kraj i jego władze: Sejm, Senat, Prezydenta, Rząd, o stanowienie prawa, praworządność, niezawisłe sądownictwo…

 • Zbory Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Bydgoszczy, Chrzanowie, Grodzisku Mazowieckim, Hrubieszowie.

 • Sprawy naszego Zboru…

 

Poniedziałek, 15 stycznia

 

Józef – cudzoziemiec pod opieką Boga, Pana historii (Księga Rodzaju 37–50)

 

Jeśli cudzoziemiec lub pielgrzym to ktoś, kto czasowo przebywa poza miejscem swego zamieszkania, borykając się z problemami wynikającymi z takiej sytuacji, to Józef całkowicie pasuje do tej definicji.

Gdy jego zazdrośni bracia sprzedali go jako niewolnika, kończy w Egipcie. Jako bezbronny cudzoziemiec nie był w stanie odeprzeć niesprawiedliwych oskarżeń żony Potyfara. Trafił do więzienia na pewną śmierć. Boża opatrzność czuwała jednak nad Józefem - po jakimś czasie został uwolniony, wywyższony i użyty, by błogosławić innych. Ostatecznie Bóg posłużył się Józefem, aby uratować Egipcjan i jego własną rodzinę od głodu. Józef rozpoznaje, że to sam Bóg pokierował jego losem, by osiągnąć swoje cele. To właśnie mówi swoim braciom, którzy go sprzedali: “Wy wprawdzie zaplanowaliście wyrządzić mi zło, Bóg jednak zaplanował przy tym dobro, by dokonać tego, co jest dziś – zachować przy życiu liczny lud!" (Rdz 50,20).

My również jesteśmy cudzoziemcami i pielgrzymami w tym wrogim świecie (1P 2,11). Jesteśmy bezbronni, dotyka nas niesprawiedliwość i prześladowanie. Jednocześnie Bóg czuwa nad nami, tak jak czuwał nad Józefem. Bóg robi wszystko dla naszego dobra (Rz 8,28), uwalnia nas (Ga 1,4) i używa, by błogosławić innych (1 P 2,9). Jak możemy być pewni Bożej opieki, kiedy doświadczamy trudności? Częściowo z powodu Jego wierności ukazanej w życiu Józefa. Ale jeszcze bardziej, ponieważ ktoś większy niż Józef przyszedł jako obcy przybysz na ten wrogi świat (J 3,17), doświadczył zranienia i niesprawiedliwości, był wydany i opuszczony aż do śmierci przez swoich braci. Bóg wyzwolił Go, wskrzesił i wywyższył i w Nim błogosławione są wszystkie narody ziemi.

Dzięki Jezusowi możemy mieć pewność, że Bóg jest zawsze z nami: “On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby – wraz z Nim – nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem?“ (Rz 8,32). Niech Bóg pomoże nam, tak jak Józefowi, ufać Mu, dochować wierności i być błogosławieństwem dla innych w naszej pielgrzymce.

Matthew Leighton

 

Powody, by dziękować:

 

 • Boże, dziękujemy za to, że używasz trudności w naszym życiu, byśmy pojęli mądrość, która pochodzi z góry. Dziękujemy Ci, ponieważ wszystko działa ku dobremu.

 • Dziękujemy, że w trudnych momentach strzeżesz naszych serc.

 • Dziękujemy Ci za siłę, którą dajesz w każdej z takich sytuacji.


Wyznanie grzechów:

 

 • Wybacz nam, że czasem nie ufamy Twojej suwerenności i doskonałym planom.

 

Prośby:

 

 • Niech Bóg w swych suwerennych planach prowadzi naszą pielgrzymkę, tak jak robił to w przypadku Józefa.

 • Boże, pomóż nam wyznać i zrozumieć, że Ty działasz dla naszego dobra, że uwalniasz nas i używasz, byśmy byli błogosławieństwem dla ludzi w naszym otoczeniu.

 • Panie, dopomóż nam ufać Tobie, być Tobie wiernymi i błogosławić innych podczas naszej pielgrzymki.

 

Jako Kościół w Polsce modlimy się o:

 

 • Kościół Ewangelicznych Chrześcijan jako całość, Radę Kościoła, Prezbitera Naczelnego /Cezarego Komisarza/, służbę młodzieżową /Piotra Dymkowskiego/, służbę wśród dzieci, Sekretariat Kościoła /Urszulę Cieloch/, kwartalnik „ Głos Ewangeliczny” Misję Namiotową i wszelką służbę na rzecz całego Kościoła...

 • Zbory Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Inowrocławiu, Janikowie, „Betania „Jastrzębiu Zdroju, Kielcach, Kamieniu Pomorskim, Lublinie.

 • Sprawy naszego Zboru…

 

Wtorek, 16 stycznia

 

Rut – szukała jedzenia, znalazła Boga (Księga Rut 1)

 

Musimy podkreślić fakt, że Bóg jest pełen łaski. W szerszej perspektywie pojmujemy plan odkupienia. Księga kończy się tym, jak Rut staje się częścią linii genealogicznej Dawida (Rt 4,18-22). Potem widzimy ją jako przodka Jezusa (Mt 1,5). BÓG przeplata ze sobą wydarzenia składające się na historię zbawienia.

Historia Rut miała miejsce w czasach sędziów (Sdz 1,1), w czasach odstępstwa. A jednak to właśnie wtedy objawia się wielkie błogosławieństwo. Choć może wydawać się to niewłaściwe, Bóg obdarza swą łaską.

Warte podkreślenia są dwie rzeczy.

Po pierwsze, Bóg odwraca sytuację (Rt 6,22). Ten sam Bóg, który dopuścił do ubóstwa spowodowanego śmiercią synów Noemi i które było powodem jej emigracji i wstydu, teraz stwarza warunki umożliwiające powrót do ziemi obiecanej.

Po drugie, Bóg prowadzi ludzi do wiary (Rt 1,16-17). Dokonuje tego, wykorzystując osobiste świadectwo. Noemi była bardzo krytykowana za opuszczenie ziemi obiecanej i w pewnym sensie porzucenie swej wiary. Jednak słowa Rut: „Twój Bóg będzie moim Bogiem” (Rt 1,16) wskazują, że kobieta nigdy nie porzuciła swojej wiary na rzecz religii czy kultów dominujących w Moabie. Wiedziała, jak wstawiać się w modlitwie za swoimi synowymi (Rt 1,8-9) i z pewnością oczekiwała na Bożą odpowiedź. Wzywała Boga (Rt 1,20-21), widziała więc Jego rękę we wszystkim, co się wydarzyło. Noemi nie odgrywa roli ofiary, aby zwrócić na siebie uwagę swoich synowych. Zachęca je raczej do pozostania w Moabie (Rt 1,9-13).

Rut natomiast wyróżnia się swoim mocnym postanowieniem: „Nie nalegaj na mnie, abym ciebie opuściła…” (Rt 1,16). Prawdziwości jej wiary dowodzi fakt, że Rut wierzy w Boga JHWH niezależnie od beznadziejnej sytuacji, w jakiej się znajduje, a która mogła wzbudzić niechęć do Boga. Rut cechuje całkowite poświęcenie charakteryzujące ucznia. Opuszcza swoją rodzinę i kraj, żeby iść za Bogiem. Wykazuje się przy tym niezwykłym współczuciem wobec swojej teściowej (Rt 2,11-12). W końcu całkowicie identyfikuje się z Bożym ludem, choć jako Moabitka mogła być źle postrzegana. Jest prawdziwą córką Abrahama (Rdz 12,3b).

 

Antonio Rui

Powody, by dziękować:

 

 • Dziękuję za wszystkich braci i siostry, którzy dzięki swojemu świadectwu mieli wpływ na moje życie. Za tych, którzy byli Twoimi dłońmi, Twoim głosem i Twoimi stopami.

 • Ponieważ wszystkie moje bitwy są również Twoimi.

 • Ponieważ odnawiasz nas i przywracasz w nas pierwotny obraz Boży.

 

Prośby:

 

 • Prosimy, by nasze świadectwo prowadziło innych do wiary w Chrystusa.

 • Prosimy, byśmy byli zdolni do porzucenia wszystkiego, by podążać za Bogiem.

 • Prosimy, by wszystko to, co ma na nas wpływ, nie odciągnęło naszej uwagi od Chrystusa.

 

Jako Kościół w Polsce modlimy się o:

 

 • prześladowany Kościół, Kościół i misję w krajach muzułmańskich.

 • Zbory Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Łobzie, I Łodzi, „Woda Życia” w Łodzi, i „Soli Deo Gloria” w Łodzi, Międzyzdrojach.

 • Sprawy naszego Zboru.

Środa, 17 stycznia

 

Daniel – prześladowany i nieugięty (Księga Daniela 3)

 

Trzech młodych mężczyzn w obcym kraju. Kto się nimi zaopiekuje? Kto będzie ich doglądał? No cóż, zawsze jest ktoś, kto obserwuje nas, wierzących! „Ty, o królu, wydałeś rozkaz, że każdy (…) ma paść i oddać pokłon złotemu posągowi” (Dn 3,10-12).

Może nam się wydawać, że nasze życie nie ma większego znaczenia, że bez różnicy jest to, co robimy i mówimy, że nikt nie zwraca na to uwagi. Prawda jest jednak taka, że zawsze jest ktoś, kto nas obserwuje. W pewnym momencie ktoś zauważył, że ci młodzieńcy różnią się od innych i od tego momentu nie przestali być obserwowani. Tych trzech młodych ludzi wiedziało o tym. Byli to ci sami młodzieńcy, którzy postanowili nie kalać się królewskim jedzeniem. Teraz natomiast nie chcieli kalać się jego bożkami. Ten, kto jest wierny w małych sprawach uczy się, jak być wiernym w dużych. Małe światełka w obcym kraju.

Mogli wtopić się w tłum. Mogli znieść tę jedną minutę, by potem wieść spokojne życie. Jednak nie ukryli się. Tak jak Daniel, który modlił się w swoim oknie trzy razy dziennie. I kiedy król w swej arogancji opluwa ich z pogardą i szydzi: „…I który bóg wyrwie was z mojej ręki?” (Dn 3,15), oni się nie wahają: „Bóg, któremu służymy, może nas wyratować (…). A jeśli nawet nie – to niech ci będzie wiadome, o królu, że twoich bogów nie czcimy…” (Dn 3,17-18).

Babilon, w którym obecnie żyjemy, jest również przekonany o swojej sile. Myśli, że my i nasze rodziny należymy do kultury. Nie wie jednak, że jesteśmy obywatelami innego kraju, że jesteśmy tutaj tylko na chwilę i że prawo naszego Króla jest zapisane w naszych sercach. Dlatego właśnie, kiedy wszyscy oklaskują niesprawiedliwość, ignorancję i nieprzyzwoitość, my nie zginamy naszych kolan. Gdy zło nazywane jest dobrem, a dobro złem, my nie klękamy. Kiedy zastraszają i obrażają nas, my nie oddajemy chwały ich bożkom. Ponieważ nasz Król uczci tych, którzy czczą Jego. On towarzyszy im, kiedy przechodzą przez ogień (Iz 43,2). I wkrótce powita ich w swoim domu.

 

Raquel Berrocal

 

Powody, by dziękować:

 • Dziękuję Tobie, Boże, że niezależnie gdzie jesteśmy, Ty zawsze jesteś z nami i nas ratujesz.

 

Wyznanie grzechów:

 • Chcemy pokutować za wszystkie te momenty, kiedy nie byliśmy na tyle odważni, by pozostać czystymi i stanowczymi, by nie upaść i przez to dać dobre świadectwo.

 

Prośby:

 • Prosimy, byśmy byli wierni w małym i dzięki temu uczyli się, jak być wiernymi w dużym.

 • Panie, pomóż nam nie upodabniać się do wzorców tego świata. Spraw, by nasze życie i sposób myślenia godne były obywateli nieba, którymi jesteśmy.

 

Jako Kościół w Polsce modlimy się o:

 

 • Służbę wśród Romów w Polsce i w Europie, tłumaczenie NT na język romski...

 • Pracę misyjną w Grudziądzu – zakładanie nowego zboru KECh.

 • Zbory Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie, Nowym Tomyślu, Opolu, Piątkowie.

 • Sprawy naszego Zboru…

 

 

Czwartek, 18 stycznia

 

Jonasz – nauczyciel w obcym kraju (Księga Jonasza 1 i 3)

 

Księga Jonasza jest zaskakująca. Przeciwstawia sobie grzeszny nacjonalizm narodu wybranego z przejawami niezwykłej Bożej łaski. Prawdziwa chwała narodu izraelskiego znikła, widzimy tylko tępy nacjonalizm w jego najgorszej odsłonie - Jonasz zdaje się pytać: „Mam działać na korzyść okrutnych wrogów mojego narodu?” i od razu odpowiada: „Przenigdy!”.

Nie bądźmy jednak zbyt szybcy w osądzeniu Jonasza, tego antybohatera. Ile czasu w ciągu roku poświęcasz na modlitwę za swój naród i inne narody? Jonasz mówił bez cienia współczucia: niech nasi wrogowie zginą, żeby Izrael mógł czuć się bezpiecznie.

Nie krytykujmy jednak Jonasza zbyt pochopnie. Dla przykładu, nagły napływ imigrantów w europejskie granice może nieść ze sobą ryzyko. Z drugiej jednak strony stwarza to możliwość modlitwy i pomocy ludziom, którzy zostali wyrwani ze swoich domów i teraz są w potrzebie. Czy sytuacja ta pozwala na to, by doświadczyli Bożej miłości i Bożej łaski? Amen dla tych spośród Bożych dzieci, którzy wyciągnęli do nich pomocną dłoń.

Jonasz modli się i ucieka. Prawdziwymi bohaterami tej księgi są poganie (marynarze i mieszkańcy Niniwy), którzy modlą się (jak wielka to lekcja dla nas!) i Bóg wysłuchuje ich modlitw. Jonasz również się modli. W rozdziale 2 Jonasz będzie dziękował Bogu za Jego łaskę dla niego (ale nie dla wrogów jego ludu!), a w rozdziale 4 narzekać będzie na łaskę okazaną przez Boga wrogom.

Wielkie posłannictwo zobowiązuje wszystkich naśladowców Jezusa do modlitwy, ewangelizacji i pozyskiwania uczniów pośród wszystkich narodów. Nie możemy wszyscy wyjechać, ale wszyscy możemy i powinniśmy się modlić.

Modlić, ewangelizować, dlaczego? Oni i tak nie będą mnie słuchać!”. Bóg jednak powołuje nawet tych ludzi, którzy zmagają się z wielkimi trudami życia (osoby niepełnosprawne, więźniowie islamu). ON porusza ich sumienia, wykorzystując przede wszystkim przesłanie złej nowiny. Czy Jonasz modlił się? W ogóle! On siedział w cieniu krzaka, „żeby zobaczyć, co się stanie w mieście”, po to, żeby potem powiedzieć: „A nie mówiłem Boże? Wiedziałem! Oni w ogóle się nie przejmują! Widzisz to?”.

Misyjne wyjazdy do Syrii były zawsze trudne, więc Bóg przyprowadził Syryjczyków do naszego domu! Tak jak nasz Pan, zmieniajmy się w anty-Jonaszy i pokazujmy miłość Boga przez nasze czyny i modlitwy.

 

Olivier Py

 

Powody, by dziękować:

 • Dziękujemy Bogu za Jego suwerenność.

 • Dziękujemy Bogu za Jego dzieło oraz za to, że On liczy na nas pomimo tego, jacy jesteśmy i co myślimy.

 

Wyznanie grzechów:

 • Dobry Boże, przebacz nam, że tak często rozmijamy się z Twoją wolą.

 • Pokutujemy z naszych niewłaściwych wyobrażeń na temat obcych przybyszów czy imigrantów. Pomóż nam ich kochać i dzielić się z nimi wszystkim, począwszy od tego, co cenimy najbardziej, czyli Tobą, aż po najmniejszą i najbardziej zwyczajną rzecz.

 

Prośby:

 • Wstawiamy się za naszym narodem i prosimy o jego zbawienie.

 • Stwórz w nas pragnienie niesienia pomocy i wstawiania się w modlitwie za innymi narodami tak, aby te przejawy miłości i łaski odzwierciedlały Chrystusa.

 • Pomóż nam wykonywać dzieło wielkiego posłannictwa w modlitwie, ewangelizacji i czynieniu uczniów ze wszystkich narodów.

 

Jako Kościół w Polsce modlimy się o:

 

 • Przebudzenie w Europie, Unię Europejską i jej instytucje, pokój, szczególnie na Ukrainie, nowy powiew Ducha Świętego w Europie, imigrantów, którzy dotarli do Europy, aby kościoły odkryły swoją odpowiedzialność za niesienie tym ludziom Ewangelii…

 • Zbory Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Piotrkowie Trybunalskim, Pszczynie, Raciborzu.

 • Sprawy naszego Zboru…

 

Piątek, 19 stycznia

 

 

Paweł – kosmopolita i obywatel nieba (List do Filipian 1,21-26)

 

W tym fragmencie Listu do Filipian apostoł Paweł, niejako myśląc na głos, zaprasza nas do swoich osobistych rozważań, co przyniesie większy pożytek: pozostać przy życiu czy ponieść śmierć. Apostoł znajduje się w więzieniu, w oczekiwaniu na wyrok, więc wybór ten nie jest zależny od niego. Dlatego ta refleksja, z pozoru paradoksalna, musiałaby zasadzać się na założeniu, że to on decyduje o swoim przeznaczeniu.

Z jednej strony Paweł mówi o śmierci jako o zysku. Jest to podkreślone użyciem słowa „odejść”, czyli „wyruszyć w drogę”. Życie na tym świecie jest dla Pawła stanem tymczasowym, którego naturalną konsekwencją jest jego opuszczenie, śmierć, „by być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze". Apostoł zakłada, że jego relacja z Chrystusem po śmierci będzie trwać dalej.

Z drugiej strony, nie ma wątpliwości, że dla Pawła życie to również całkowite poświęcenie dla Chrystusa. Żył i żyje w jedności z Nim. Nie jest to zatem zaskakujące, że chce on nadal żyć na ziemi, by naśladować Chrystusa, uwielbiać Go i służyć Mu.

Mając wybór, Paweł wybiera pozostanie przy życiu i, zachowując wizję nieba, stoi mocno na ziemi. To właśnie jego relacja z Chrystusem motywuje go i skłania do tego, by pozostać i pomóc Filipianom doświadczyć tego samego błogosławieństwa. Dalsze życie Pawła na tym świecie pozwoli im pogłębić wiarę w Chrystusa.

Słowa Pawła są dla nas z pewnością wezwaniem do przebudzenia. Umrzeć to stracić życie. Jednak jeśli w śmierci możemy przyznać, że „dla mnie życiem jest Chrystus” nie tracimy nic, raczej zyskujemy. Jak i dla kogo żyjemy? Chodzi o to, byśmy umieli wykrzyknąć jak Paweł: „dla mnie życie to Chrystus, a śmierć to zysk!”.

Edith Vilamajó

 

Powody, by dziękować:

 • Dziękujemy za nadzieję, że „być z Jezusem to o wiele lepsze”.

 • Dziękujemy za pewność, że życie z Chrystusem jest najlepsze.

Wyznanie grzechów:

 • Boże, przebacz, że nie zawsze żyjemy dla Ciebie.

 

Prośby:

 • Panie, spraw byśmy byli zawsze oddani Chrystusowi. Niech przejawem tego będzie nasze ciągłe poszukiwanie intymnej relacji z Chrystusem, a także naśladowanie, służenie i uwielbienie Go naszym życiem.

 • Niech nasz pobyt tu na ziemi służy innym do pogłębiania wiary w Chrystusa

 • Niech nasze życie zgodne będzie z myślą, że dla nas życie to Chrystus, a śmierć to zysk.

 

Jako Kościół w Polsce modlimy się o:

 

 • duchowe przebudzenie w protestanckich kościołach w Polsce, o rozwój pracy misyjnej i ewangelizacyjnej, powstawanie nowych zborów…

 • Zbory Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Radlinie, Siedlcach, Solcu Kujawskim, „Betel” w Szczecinie.

 • Sprawy naszego Zboru…

Sobota 20 stycznia

 

Pryscylla i Akwila – wygnani, ale gościnni (Dzieje Apostolskie 18,1)

 

Apostoł Paweł spotkał małżeństwo Pryscyllę i Akwilę, kiedy ci przebywali na wygnaniu w Koryncie. Łukasz informuje nas, że trudnili się tym samym, co Paweł, toteż zamieszkał u nich i pracował w ich warsztacie, głosząc dobrą nowinę w soboty (Dz 18,1-4).

To małżeństwo, które było zmuszone opuścić Rzym, kiedy cesarz Klaudiusz wygnał stamtąd Żydów, dało początek wielkiemu kościołowi w Koryncie. Po półtora roku to misyjne trio przeprowadziło się do Efezu, gdzie Paweł kontynuował swoją służbę apostolską (Dz 18,18-19).

W pierwszym wieku Bóg wykorzystywał prześladowania i przymusową emigrację, by zakładać kościoły na terytorium Cesarstwa Rzymskiego. Kiedy Paweł pisał swój list do Rzymian, Akwila i Pryscylla ponownie mieszkali w Rzymie, a kościół spotykał się w ich domu. Pisząc swoje pozdrowienia do wierzących w Rzymie, Paweł z dumą wymienia tę parę misjonarzy, opisując ich jako „współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, którzy za moje życie nadstawili swe głowy i którym winienem wdzięczność nie tylko ja sam, ale i wszystkie kościoły pogan” (Rz 16,4).

We współczesnej Europie Bóg nadal wykorzystuje migrację, dobrowolną czy przymusową, jako środek do budowania Kościoła. Wspólnie z misjonarzami, którzy całkowicie poświęcili się głoszeniu Ewangelii i czynieniu uczniami, miliony misyjnych wolontariuszy, podobnie jak Pryscylla i Akwilla, otwiera swoje domy, poświęca czas i uwagę, by poszerzać Boże Królestwo.

Módlmy się, żeby Bóg nadal powoływał etatowych misjonarzy (takich jak Paweł) i mobilizował „zwykłych wierzących” (takich jak Pryscylla i Akwila). Bóg pozwolił, by ich historia pojawiła się na kartach Dziejów Apostolskich i Listu do Rzymian, byśmy dzięki temu mogli brać z nich przykład.

 

Samuel Escobar

 

Powody, by dziękować:

 • Panie, dziękujemy Ci za przejawy Twojej miłości, za ludzi, sytuacje, przeszkody. We wszystkim tym widzimy Twoją miłość.

 • Dziękujemy za wszelkie okoliczności, jakich doświadczamy, te przyjemne momenty i te trudne, wszystko bowiem współgra ku dobremu (Rz 8,28).

 • Dziękujemy za braci i siostry, którzy położyli swe życie u Twych stóp.

 

Wyznanie grzechów:

 • Wyznajemy, że nie zawsze postrzegamy życie w wiecznej perspektywie ze świadomością, że cokolwiek się nam przytrafia, Ty wykorzystujesz ku dobremu.

 • Wybacz nam, że nie dokładamy starań, aby wykorzystać obecną sytuację migracyjną w Europie do poszerzania Twojego Królestwa.

 • Przebacz nam, Panie, że nie oddajemy w służbę Tobie wszystkiego, co posiadamy i kim jesteśmy.

 

Prośby:

 • Wstawiamy się za każdym z misjonarzy, którzy poświęcili swoje życie służbie dla Bożego Królestwa.

 • Pomóż nam być misjonarzami, gdziekolwiek nas posyłasz, byśmy oddawali nasze domy, czas, służbę i braterską miłość na rzecz poszerzania Bożego Królestwa.

 • Niech Bóg powołuje do misji zarówno etatowych misjonarzy, jak i „zwykłych wierzących”, takich jak Pryscylla i Akwila.

 

Jako Kościół w Polsce modlimy się o:

 

 • obozy, rekolekcje dla dzieci i młodzieży, Englishcampy, wczasy rodzinne organizowane przez KECh, ale i przez innych, szczególnie w czasie ferii letnich, o ich dobre przygotowanie, nawrócenia wśród dzieci, młodzieży i rodzin, o Konferencję 110 - lecia KECh

 • Zbory Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w II Szczecinie, Świnoujściu, Turku, Toruniu, Warszawie

 • Sprawy naszego Zboru…

 

 

 

Niedziela, 21 styczniaJezus – wcielony Bóg pośród zbuntowanej ludzkości (Ewangelia Jana 1,14)

 

Głównym aspektem Bożego objawienia w Starym Testamencie jest manifestacja Bożej chwały (2 M 33,18 -34,7). Podobnie rdzeniem chrześcijaństwa jest objawienie Bożej chwały w Jezusie Chrystusie. Różnica polega na tym, że chwała ta objawia się teraz w Słowie, które stało się ciałem, w jednorodzonym Synu Ojca, pełnym łaski i prawdy. To jest wspaniałe przesłanie wiary chrześcijańskiej.

Mojżesz doświadczył przemieniającego spotkania z Bożą chwałą (2 M 34,8-10). Spotkanie z Panem chwał w podobny sposób przemieniło Jana i pierwszych uczniów Jezusa (1 Kor 2,9). Izrael wędrujący po pustyni przekonał się, że Boża chwała przejawia się przede wszystkim w okazywanej im przez Boga łasce.

Wreszcie Kościół poznaje Bożą chwałę przez zbawczą łaskę daną nam przez Boga w Jego jednorodzonym Synu, który stał się człowiekiem, aby zbawić nas przez to, czego dokonał na krzyżu. Jezus Chrystus pełen jest łaski i prawdy, które oferuje zbuntowanej i grzesznej ludzkości. Bóg okazuje swoją chwałę poprzez to, że zbawia grzeszników w Panu Jezusie Chrystusie. Nasza nadzieja opiera się na Bożej determinacji usprawiedliwiania bezbożnych (Rz 4,5) i na obfitości Jego łask w Jezusie (Rz 5,20-21).

Jedynym wyjaśnieniem rozpowszechniania wiary chrześcijańskiej w dzisiejszych czasach jest owo doświadczenie Bożej chwały. Kobiety i mężczyźni, którzy zostali przemienieni przez ową chwałę, mają pragnienie, aby inni doświadczyli tego samego. Dlatego właśnie możemy patrzeć na przyszłość Kościoła z nadzieją. Bóg bowiem postanowił, że Jego chwała ma być poznana przez wszystkie narody, a Jego jednorodzony Syn, który stał się człowiekiem, ma być głoszony każdemu. Ponieważ Bóg okazuje swoją chwałę, zbawiając grzeszników, dlatego z ufnością możemy wznosić nasze modlitwy. I dzięki temu możemy być pewni, że zostaną one wysłuchane przez Pana Jezusa.José Moreno

Powody, by dziękować:

 • Za to, że jesteśmy uczestnikami Twojego zbawienia.

 • Za to, że liczysz na nas, żeby inni byli zbawieni.

 • Za Twoją inicjatywę. Dziękujemy, że będąc Bogiem chwały, Ty sam przyszedłeś do ludzi.

 

Wyznanie grzechów:

 • Przebacz nam, że jako Kościół nie rozgłaszamy właściwie Twojego zbawienia.

 

Prośby:

 • Niech przemiana, jakiej doświadczyliśmy dzięki Bożej chwale, wzbudzi w nas pragnienie ogłaszania dobrej nowiny, by inni mogli doświadczyć tego samego.

 • Uczyń nas ludźmi modlitwy wstawiającymi się za tych, którzy jeszcze Ciebie nie znają.

 • Żyjmy nadzieją ze świadomością, że Bóg postanowił objawić swoją chwałę wszystkim narodom.

 

Jako Kościół w Polsce modlimy się o:

 

 • szkolnictwo, nauczycieli, służbę zdrowia, szpitale, przychodnie, lekarzy, pielęgniarki, szczególnie tych, którzy są wierzący, aby mieli odwagę służyć i pracować jako ludzie wierzący; o chorych i cierpiących, a także ich opiekunów…

 • Zbory Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan we Włocławku, „Jeruzalem” Wodzisławiu Śląskim, Zamościu, Żninie, Żywcu i w Katowicach.

 • Sprawy naszego Zboru…Materiały Tygodnia Modlitwy 2018 zostały opracowane przez Komisję d/s Modlitwy i Teologii Hiszpańskiego Aliansu Ewangelicznego.

Intencje modlitewne dotyczące Kościoła w Polsce dodane przez Radę Kościoła.

 

 

 

 

 

 

 

29.12.2017

 

 

 

WAŻNA INFORMACJA O NABOŻEŃSTWACH

 

Niedziela  31.12.2017 o godz.10:00  /  godz.20:00 - pożegnanie starego roku

 

Poniedziałek 01.01.2018 o godz.12:00 - nabożeństwo noworoczne


 

 

 

19.12.2017

 

Boże Narodzenie 2017

 

,,.A Słowo cialem się stało i zamieszkało pośród nas.[..] Ew.Jana 1,14

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,oraz zbliżającego się Nowego 2018 roku składamy Wam serdeczne życzenia.
Aby przyjście na świat Jezusa Chrystusa, które przyniosło ze sobą radość, pokój,
nadzieję i miłość, wnosi je nadal do naszego życia przez
swą żywą obecność

 

 

10.12.2017

 

W dniu dzisiejszym byliśmy uczestnikami wspaniałego koncertu chóru ze Świnoujścia,cudowne pieśni o głębokiej treści wielbiące i sławiące naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.Głoszone Słowo kóre poruszały serca ku wdzięczności i chwały dla naszego Pana.Był to bardzo dobry czas na nabożeństwie oraz przy wspólnym agape.Niech was Bóg błogosławi.Zapraszamy do wysłuchania głoszonego Słowa w zakładce,,Kazania" oraz  jednej z pieśni ,,Tylko On"

 

 

04.12.2017

 

 

ZAPRASZAMY NA KONCERT CHÓRU

 

Zapraszamy na koncert chóru ze zboru KECh ,,Jeruzalem" w Świnoujściu.W dniu 10.12 2017 /niedziela/ o godz.10:00

 

 

Chwalcie Pana, Albowiem dobrze jest śpiewać Bogu naszemu, Bo to wdzięczna rzecz; pieśń chwały jest miła.

Psalm 148,1

 

 

31.10.2017

 

W tym roku przypada okrągła rocznica 500 lecia Reformacji gdzie najważniejszymi punktami są:

Tylko Pismo

Tylko wiara

Tylko łaska

Tylko Chrystus

Tylko Bogu chwała


 

 

31.10.2017

 

Zac Poonen- Oznaka prawdziwej duchowości

 

https://www.youtube.com/watch?v=543RNFn6R8Q

 

 

01.10.2017

 

,,.Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj."[Ew.Mat:6,11],modlitwa którą wszyscy Chrześcijanie znają.Jest to wołanie,jest to prośba,ale w dniu dzisiejszym jest to dziękczynienie:

Wdzięczni za dary chleba powszedniego, w Święto Dziękczynienia za plony ziemi, nie tylko wyznajemy za Psalmistą: „Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, a ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie” [Ps 145,15],lecz z serca dziękujemy za wysłuchanie modlitw i chwalimy Boga za dary, które z Jego hojnej ręki obficie otrzymujemy. Dziękujemy za każdą okruszynę chleba,ale także za możliwość nauki, za pracę rolnika.Dziękowaliśmy naszemu Bogu za jego błogosławieństwa bez którego żadne nasienie nie wydałoby plonu.Dziękowaliśmy za codzienny chleb jakim jest Słowo Boże  które nas umacnia i daje duchowe zdrowie oraz za chleb powszedni w naszych domach

 

17.09.2017

 

Dzisiejsze nabożeństwo przygotował i prowadził zbór  KECh z Nowego Tomyśla,kazanie główne wygłosił br.Piotr Dymkowski którego możesz wysłuchać w zakładce ,,kazania".Dziękujemy naszemu Bogu za dobry czas wspólnej społeczności przy jego Słowie

 

03.09.2017

 

Rozpoczyna się nowy rok szkolny, jako zbór modliliśmy się o nasze dzieci,młodzież,dziękując Bogu za wakacje,obozy,misje.Prosiliśmy jednoczesnie o Jego błogosławieństwo oraz mądrość w  nauczaniu

 

27.08.2017

 

Cudny dzień, dziwny dzień
gdy moich win zaginął cień
od chwili tej jest ze mną Bóg
prowadzi mnie w wieczności próg
cudny dzień, dziwny dzień
gdy moich win zaginął cień..

Dzisiaj przeżywaliśmy wyjątkowy w swej istocie taki szczególny dzień,dzień który był ukoronowaniem tego co się stało w tych młodych sercach.Wierni Słowu Bożemu które mówi,że,,.”Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Ew. Marka 16.16) dopełnili w posłuszeństwie wiary kolejny krok jakim jest chrzest.Zebranych przywitał pastor Marek Małolepszy który później udzielił chrztu,nad wodą Słowo wygłosił br.Grzegorz Seniw nawiazując o doniosłości oddania swego życia Jezusowi Chrystusowi natomiast w zborze kazanie wygłosił br.Władysław Skiba kierownik placówki w Mechowie oraz pastor zboru.Oprawę muzyczną jak zwykle zapewniła młodzież Sara,Ania oraz Beniamin.Nasze siostry przygotowały smaczny posiłek.Za wszystko dziękujemu naszemu Bogu który jest :.,,Cudownym Doradcą,Bogiem Mocnym,Ojcem Odwiecznym,Księciem Pokoju."(Iz.9,5)

 

https://youtu.be/kmbiYxkm5FE

 

 

 

16.08.2017

 

Zapraszamy na Chrzest Wiary w dniu 27.08./niedziela/ godz.10:00 uroczystość chrztu odbędzie się w Wisełce- wyjazd z przed budynku kościoła o godz.9:30

 

Czym jest chrzest wiary

Chrzest należy do początków nauki w chrześcijańskim życiu. Jest on po nawróceniu się do Boga i uwierzeniu w odkupieńczą ofiarę Jezusa na Golgocie, w pewnym sensie drugim krokiem chrześcijanina na drodze zbawienia.

W Bożym Słowie przykłady wskazują, że ludzie, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, dawali się chrzcić zaraz na początku swojego życia wiary. Nawet Pan Jezus kazał ochrzcić się Janowi Chrzcicielowi na początku swojej ziemskiej misji.

Wg Ew. Marka (16,16) Jezus powiedział krótko przed swoim wniebowstąpieniem: „Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, zostanie potępiony”. Z tych słów Jezusa wynika jednoznacznie, że przystępujący do chrztu musi przed chrztem najpierw uwierzyć, słuchając zwiastowanego Słowa Bożego (Rz 10,17). Jako, że niemowlętom nie głosi się kazań, zrozumiałe jest, że Pan miał na uwadze ludzi, którzy w swoim umyśle są w stanie przyjąć Boże Słowo.
Na podstawie wielu fragmentów Pisma Świętego widzimy, że przed chrztem zawsze udzielano nauki. Na przykład w dniu Zielonych Świąt Piotr nauczał zgromadzony w Jerozolimie tłum (Dz 2,38). Saul, względnie Paweł, zanim został ochrzczony, otrzymał od Ananiasza pouczenie (Dz 9,17). Setnik Korneliusz słuchał wraz ze swoim domem nauczania przekazanego przez Piotra (Dz 10,47). Filip nauczał ministra skarbu (Dz 8,35-36). Uczniowie w Efezie zostali przed chrztem uświadomieni (Dz 19,4-5).
Tak więc warunkiem udzielenia chrztu jest gruntowne poznanie nauki Słowa Bożego oraz wynikająca stąd wiara. Jest rzeczą oczywistą, że człowiek dzięki przyjęciu Słowa Bożego uświadamia sobie własne grzechy, wyznaje je i otrzymuje przebaczenie.

 

 

09.08.2017

 

Zapraszamy na spotkania ze Slowem Bożym którego wykładowcą będzie ew.Henryk Dedo w dniach od 09.08  do 20 .08 - w środy godz.18:00 oraz niedzielę godz.10:00

 

 

 

 

16.07.2017

 

 

UWAGA !

Od dnia 6 sierpnia br. nabożeństwa niedzielne będą odbywały się

o godz. 10:00

 

 

 

09.07.2017

 

Placówka Mechowo

Nasi bracia i siostry na dzisiejszym nabożeństwie które prowadził br.Władysław rozważali o pokoju fragmentem z I listu do Tes 5,3 oraz Ew.Jana 14,27.Pokoju który nie może dać świat mimo jego zapewnień.Jednak prawda codziennego życia pokazuje zupełnie coś odmiennego są wojny,trwoga,niepokój i lęk.Jedynie w Bogu jest pokój bo jedynie Bóg może go udzielić ,,Pokój zostawiam wam,mój pokój daje wam;nie jak świat daje,Ja wam daję.Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka." [Ew.Jana 14,27]

 

 

 

02.07.2017

 

,,Bóg chce,aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy." [I Tym 2,4]  dlatego ,,Ratuj wydanych na śmierć,a tych,których się wiedzie na zatracenie,zatrzymaj"[Przyp.Salom.24,11]

Ewangelizacja miała wiele twarzy,twarzy ludzi bez nadziei,zagubionych w tym świecie bez Boga, ludzi którzy mieli możliwość słuchania prawdy o Jezusie Chrystusie.Przez indywidualne rozmowy i modlitwy,dramy na promenadzie,rozdawanie traktatów i wiadomości w postaci listów.Poczęstunek kawą i herbatą,rozdawanie Nowych Testamentów i literatury chrześcijańskiej i wiele innych form przekazu Dobrej Nowiny.Na nabożeństwie Filip i Kornelia z Generacji Plus opowiedzieli czym jest Misja oraz dlaczego w niej uczestniczą zachęcając zebranych do takiej formy zwiastowania/więcej zdjęć w zakładce ,,Młodzież"

 

 

 

 

 

27.06.2017

 

 

Oto troje Chrześcijan - Jacek i Dorota Jasiemieccy oraz Teresa Marchwicka złożyli świadectwo o tym jak Bóg wyrwał ich z organizacji ŚJ.Wszystko zaczęło się od samodzielnego czytania Słowa Bożego gdzie Pan Bóg oświecił ich serca ,że jedynie zbawienie jest w Jezusie Chrystusie [Rzym.10,9]Mimo odrzucenia przez najbliższych cieszą się z tego,że są dziećmi Bożymi.Kórych Bóg wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego [Kol.1,13].Życzymy Wam Bożego błogosławieństwa na nowej drodze ze swym Zbawicielem Jezusem Chrystusem

 

 

Ewangelizacja w toku wkrótce więcej informacji na stronie zboru oraz facebooku

 

Admin

 

 

 

11.06.2017

 

 

Zakończenie roku szkolnego 18 czerwca 2017 godz.11.00

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwo, podczas którego podziękujemy za rok szkolny 2016/2017

 

 

07.06.2017

 

W dniach od 25.06 do 02.07 2017 ewangelizacja uliczna na terenie miasta Międzyzdroje,osoby chcące wziąć udział proszone są o zgłoszenie do br.Samuela

 

 

 

 

 

07.05.2017

 

Jezus Chrystus Dobrym Pasterzem

 

,,..Zaprawdę,zaprawdę powiadam wam,kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni,lecz w inny sposób się tam dostaje,ten jest złodziejem i zbójcą.Kto zaś wchodzi przez drzwi,jest pasterzem owiec.Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu,i po imieniu woła swoje owce i wyprowadza je.Gdy wszystkie swoje wypuści,idzie przed nimi,owce zaś idą za nim,gdyż znają głos jego.Za obcym natomiast nie pójdą,lecz uciekną od niego,ponieważ nie znają głosu obcych.."(Ew.Jana 10:1-5)

,,.Ja jestem drzwiami;jeśli kto przeze mnie wejdzie,zbawiony będzie,i wyjdzie,i pastwisko znajdzie.Złodziej przychodzi tylko po to,by kraść,zarzynać i wytracać.Ja przyszedłem,aby miały życie i obfitowały."(Ew.Jana 10:9-11)

Kto jest twoim pasterzem?

Admin

03.05.2017

 

Znalezione obrazy dla zapytania cudowna Boża łaska https://www.youtube.com/watch?v=mV_FYRIg5oA

 

Cudowna Boża łaska –wspaniały Boży dar spływający na zgubionego grzesznika odnawia umysł,serce.To jest niesamowita przemiana, otwiera oczy na cudowną przyrodę, uszy na śpiew ptaków, na jego głos i otwiera drogę do nowego życia.Do życia nieograniczonego z Bogiem do społeczności z Nim, który nas powołał do bycia ze sobą o każdej porze dnia i nocy.Nie ma już ,,audiencji” ale nieograniczona społeczność z Tym, który powołał nas dla swej chwały,chwały której nie odda nikomu.Bo jeden jest tylko Bóg w Jezusie Chrystusie a nie ma innego !.Jakże nie być Mu wdzięcznym za taki Dar łaski,jak nie uwielbić swego Boga za cud nowego życia za Dar wiary w ofiarę doskonałą jaką Jezus poniósł na krzyżu.(..) Obudź się który śpisz,I powstań z martwych,A zajaśnieje ci Chrystus ( Ef:5,14 )

 

Admin

 

10.04.2017

 

Wielkanoc 2017

 

Byliśmy umarli na skutek grzechu

-tak apostoł Paweł ( w liście do Efezjan 2,5 ) opisuje sytuacje człowieka bez Chrystusa

Oto dlaczego Syn Boży zechciał przyjać ludzką naturę,wyzwalają ją z niewoli grzechu i śmierci

Człowiek codziennie doświadcza tej niewoli,odczuwając,że jej najgłębsze korzenie tkwią w jego własnym sercu ( Ew.Marka 7,21-23 )

Na ciemnym tle grzechu i ludzkiej niezdolności do wyzwolenia się o własnych siłach jaśnieje pełnym blaskiem zbawcze dzieło Boga dokonane przez Jezusa Chrystusa:Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi,aby wyzwolić człowieka z niewoli zła

Jezus Chrystus umierając na krzyżu pokonał grzech,śmierć i piekło.Zmartwychwstał i żyje!-zapowiadając:,, (...) A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata" Ew.Mateusza 28,20

Drodzy bracia i siostry życzymy Wam błogosławionych Świąt Wielkanocnych,świąt radosnych-ponieważ Bóg nie umarł ale Żyje! Żyje w Tobie i we mnie i będzie żył w każdym kto tego pragnie  Ew.Jana 7,37-38

,,(...) Jam jest zmartwychwstanie i żywot;kto we mnie wierzy,choćby i umarł, żyć będzie" Ew.Jana 11,25


Admin

 

 

02.04.2017

 


 

W najbliższą niedzielę dnia 09.04.2017 o godz.11.00 usługującym Bożym Słowem będzie Pastor II Zboru K.E.Ch w Szczecinie Mariusz Socha

Zapraszamy

 

 

26.03.2017

 

 

Dzisiejsze nabożeństwo prowadziła młodzież, jako usługujący Słowem byli Samuel oraz Beniamin które możesz wysłuchać w zakładce ,,Kazania"

 

 

24.03.2017

 

 

http://www.miedzyzdroje.kech.pl/images/stories/aoba.gif

W  wieku 91 lat odeszła do Pana nasza siostra w Chrystusie Zofia Wiśniewska.Urodzona w Hucie Głogowskiej 02 grudnia 1926 r W naszych sercach siostra Zosia pozostanie zawsze uśmiechnietą i pogodną osobą oddaną swojemu Panu

Pożegnanie w dniu 25.03.2017/sobota/ o godz.13:00 w Legnicy Ulesie

 

 

27.02.2017

 

Zakończył się czas zimowych ferii których tematem byli ,,bohaterowie wiary "min. Abraham,Gedeon,Dawid.Na zakończenie miłą niespodziankę zrobiła nam młodzież ze Świnoujścia i Łobza odwiedzając nas.Był to fajny błogosławiony czas, oparty na wzajemnych relacjach-grach,zabawach,dyskusjach,słuchania Słowa.Siostry przygotowywały smaczne posiłki,piekły smakowite ciasta:) Dziękujemy naszemu Bogu bo warto z Nim być..po prostu z Jezusem żyć

 

 

 

12.02.2017

 

Zapraszamy na Ferie zimowe 2017

Jak co roku organizowane w naszym zborze- w programie min gry,zabawy i nie tylko...

Całodobowe od dnia 23.02.godz.17:00/środa/

 

04.01.2017

 

 

Nowy  rok 2017 rozpoczniemy Tygodniem Modlitwy. W dniach 08-15 stycznia br. będziemy modlić się wraz z braćmi i siostrami w Chrystusie w kraju i całej Europie.

Niedziele o godz.11:00 pozostałe dni tygodnia godz.18:00

 

Modlitwa jest miejscem przedstawiania problemów codziennego życia Bogu
"Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie"
(Filip. 4,6-7)

,,Albowiem jeden jest Bóg,jeden też pośrednik między Bogiem a ludżmi,człowiek Chrystus Jezus" (I Tym.2,5)

 

 

01.01.2017

 

Nasza zaś ojczyzna jest w niebie,skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa (Fil.3,20)

 

Rozpoczynamy Nowy 2017 rok,jak zwykle na początku roku często zadajemy sobie pytanie-co nam przyniesie?,czego oczekujemy?.Dla nas Chrześcijan najważniejszym wydarzeniem czasów ostatecznych w których obecnie żyjemy, jest niewątpliwie powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa,który zapowiedział: Przyjdę znowu i wezmę was do siebie (Ew.Jana 14;1-3) Będzie to przyjście Pana ku zbawieniu tym,którzy go oczekują (Hbr.9,28)

 

  

Nabożeństwa

 • Niedziela godz. 10.00
 • Środa godz. 18.00
 • studium biblijne
 • Placówka Mechowo
 • Niedziela godz.10.00
 • Środa godz.18.00
 • studium biblijne
 • Spotkania młodzieżowe
 • Sobota godz.17.30
 • sobotnio/niedzielne wg ustaleń o godz.17.30

Werset tygodnia

,,Uspokójcie się i uznajcie,że Ja jestem Bogiem; będę wywyższony wśród narodów,będę wywyższony na ziemi.Pan Zastępów jest z nami,Bóg Jakuba jest naszą twierdzą ."

Psalm 46:10,11

Kontakt

KECh - Zbór w Międzyzdrojach 
ul. Emilii Plater 30a
72-500 Międzyzdroje
tel.: (91) 328 13 84
tel. kom.: 609 737 468
e-mail: miedzyzdroje@kech.pl

Ośrodek Rekolekcyjny-rezerwacja
tel.kom.696 057 483
tel.kom.696 057 236

Szukaj

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj19
mod_vvisit_counterWczoraj23
mod_vvisit_counterTen tydzień194
mod_vvisit_counterTen miesiąc681
mod_vvisit_counterWszystkich610046

Aktualnie: gości 4 połączonych
 , 
Od: 2012-03-04 17:34
Visitors Counter
Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając z tej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przejdź do polityki cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies. [Zamknij]