Placówka Mechowo

Rok 1985 – Ewangelia dociera do mieszkańców Mechowa  koło Golczewa.

Sierpień 1987 – pierwszy chrzest w Zborze Międzyzdroje i pierwszy zbawiony z Mechowa wypełnia Boży nakaz.

Duchową opiekę nad „stacją misyjną” powołaną w Mechowie pełni pastor zboru br. Jan Małolepszy wspierany przez br. Daniela Kowalińskiego.

Lata następne to kolejne nawrócenia w trzech rodzinach. Kolejni zbawieni zawierają przymierze z Bogiem przez chrzest wiary.

Do 1990 roku wierzący z Mechowa dojeżdżają do zboru w Międzyzdrojach, na nabożeństwa niedzielne. W 1990 zbór powołuje placówkę w Mechowie, zlecając jej prowadzenie br. Władysławowi Skibie.

Początki placówki to wparcie w niedzielnych usługach br. Jana Małolepszego i br. Daniela Kowalińskiego, który miał znaczny udział w nauczaniu pieśni i studium Słowa Bożego.

Dalsze lata to usamodzielnienie się w usługach braci miejscowych.

Nabożeństwa odbywały się w mieszkaniach prywatnych zborowników i czasowo w miejscowej świetlicy wiejskiej OSP. Tak jest do chwili obecnej. Szkółki niedzielne były również prowadzone. Pionierowała w nich s. Edyta Plumbaum. Po niej dzielnie służyła s. Aneta Stanke.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.